Esmaü’l Hüsna Şerhi

5,64

Gazzâlî ya da tam adıyla Hüccetü’l-İslâm Ebû Hâmid Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ahmed el-Gazzâlî et-Tûsî, Büyük Selçuklu Devleti devrinin İslâm âlimi, filozofu, mutasavvıfı ve müderrisidir.
Fars asıllı olduğu sanılan Gazzâlî´nin lâkabları; Huccetü’l-İslâm ve Zeynüddîn´dir.

Gazali, 1058 yılında Horasan´ın Tus şehrinde doğmuş, İlk öğrenimini Ahmed bin Muhammed er-Razikani´den almıştır.

Gazali’nin öğrenme merakı onun çok sayıda dini ve fikri akımları araştırmasına neden olmuş,yaşadığı dönemde hakikati bulmak isteyen insanların dört kısıma ayrıldığını ve her birinin hakikati kendi yolunda aradığını görmüştür.

Bunlar; felsefeciler, kelamcılar, sufiler, batınilerdir. Hepsinin görüşlerini inceleyerek, kelam, felsefe ve Batınilik yolunu kitaplarında ayrıntılarıyla anlatmış ve sufilerin yolu olan tasavvufa yönelerek hakikati bu yolda aramıştır.

1 adet stokta