İmam Gazali

İmam Gazali, 1950 yılında Tus, Büyük Selçuklu Devletimde dünyaya gelmiştir. İranlı İslam alimi, filozofu, mutasavvıfı ve müderrisi, olan İmam Gazali'nin lakabları, Hüccet-ül-İslam ve Zeynüddin'dir. Gemel olarak El Gazali ve İmam Gazali isimleri ile tanınmıştır. İlk öğrenimini Tus'ta Ahmed bin Muhammed er-Razikani'den almış, daha sonra 28 yaşına kadar Nişabur Nizamiye Medresesinde öğrenim görmüş, itikadi düşünce olarak Ebu Hasan Eş'ari'den ve ameli görüş olarak ise Şafi'den etkilenmiştir. Hocası İmam-ı Harameyn lakaplı Abdülmelik el-Cüveyni 1085 yılında ölünce Nişabur'dan Büyük Selçuklu Devletinin veziri Nizamülmülk'ün yanına gider. İmam Gazali'nin yaşadığı dönemde İslam aleminde siyasi ve fikri büyük bir karmaşa hakimdi. İmam Gazali, 1111 yılında Tus, Büyük Selçuklu Devletinde de hayatını kaybetmiştir.

Open chat
Size nasıl yardımcı olabiliriz?