Ahmed İbn Hanbel

Ahmed İbn Hanbel, Diğer Kategoriler, İslam, İslam Eğitimi kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır. Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Ehli Sünnet'in Esasları, Müsned (21 Cilt Takım) olarak sayılabilir. Ahmed İbn Hanbel kitapları; Ey İnsanlar Yayınları, Mercan Kitap, Ocak Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur. Ahmed İbn Hanbel tarafından yazılan son kitap "Müsned (21 Cilt Takım)", Ocak Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

  • 7 İmamdan Sahih Kudsi Hadisler

    Bu çalışmada mütedavil hadis kaynaklarında yer alan, sahih veya hasen mertebesindeki isnadlar ile gelmiş olan kudsı̂ hadisler toplamaya çalışıldı. Bu hadislerin geneli; Ahmed b. Hanbel, Buhârı̂, Muslim, Ebû Dâvûd, Nesâı̂, Tirmizı̂ ve İbn Mâce’nin eserlerinden ibaret “Kûtub-u Seb’a: Yedi Kitap” içerisinde yer alan hadislerdir. Nadiren bu yedi imamın rivayet ettikleri dışında bir kaç kudsî hadis daha yer almıştır. Sahih Kudsı̂ Hadis Külliyatı denilebilecek bu çalışmanın düzenini bozmaması için bu hadisler de zikredildi.
    Her bir hadisin sıhhat mertebesini ve rivayetin yer aldığı kaynakları dipnotlarda zikredildi. Bazen aynı hadisin birden fazla sahabe tarafından rivayet edilmiş olması halinde, aynı metinle gelmiş rivayetleri tekrar zikretmek yerine, metni en kapsamlı olanlarını seçme yoluna gidildi. Kitabın giriş kısmına Kudsı̂ Hadisler ile Kur’ân-ı Kerim ve diğer hadisler arasındaki farklar hakkında kısa bir açıklama, bir de yedi imamın biyografisi hakkında kısa bilgiler eklenmiştir..

    9,09
Open chat
Size nasıl yardımcı olabiliriz?