İmam Tirmizi

İmam Tirmizi, Araştırma - İnceleme, Biyografiler, Diğer kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır. Başlıca kitapları alfabetik sırayla; 7 İmamdan Sahih Kudsi Hadisler, Hadislerle Peygamberimiz (s.a.v)'in Özel Hayatı ve Güzel Ahlakı, Hz. Peygamber’in Şemaili, Hz. Peygamber’in Şemaili (Arapça Metinli), Sünen'üt- Tirmizi, Şema’il Şerif Hadislerle Peygamberimiz (s.a.v)’in Güzel Ahlakı olarak sayılabilir. İmam Tirmizi kitapları; Beka Yayınları, Hisar Yayınevi, Kitap Dünyası, Konya Kitapçılık, Sağlam Yayınevi aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur. İmam Tirmizi tarafından yazılan son kitap "Hz. Peygamber’in Şemaili (Arapça Metinli)", Beka Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

  • 7 İmamdan Sahih Kudsi Hadisler

    Bu çalışmada mütedavil hadis kaynaklarında yer alan, sahih veya hasen mertebesindeki isnadlar ile gelmiş olan kudsı̂ hadisler toplamaya çalışıldı. Bu hadislerin geneli; Ahmed b. Hanbel, Buhârı̂, Muslim, Ebû Dâvûd, Nesâı̂, Tirmizı̂ ve İbn Mâce’nin eserlerinden ibaret “Kûtub-u Seb’a: Yedi Kitap” içerisinde yer alan hadislerdir. Nadiren bu yedi imamın rivayet ettikleri dışında bir kaç kudsî hadis daha yer almıştır. Sahih Kudsı̂ Hadis Külliyatı denilebilecek bu çalışmanın düzenini bozmaması için bu hadisler de zikredildi.
    Her bir hadisin sıhhat mertebesini ve rivayetin yer aldığı kaynakları dipnotlarda zikredildi. Bazen aynı hadisin birden fazla sahabe tarafından rivayet edilmiş olması halinde, aynı metinle gelmiş rivayetleri tekrar zikretmek yerine, metni en kapsamlı olanlarını seçme yoluna gidildi. Kitabın giriş kısmına Kudsı̂ Hadisler ile Kur’ân-ı Kerim ve diğer hadisler arasındaki farklar hakkında kısa bir açıklama, bir de yedi imamın biyografisi hakkında kısa bilgiler eklenmiştir..

    7,90