İmam Buhari

İmam Buhari, Diğer Kategoriler, İslam, İslam Eğitimi kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır. Başlıca kitapları alfabetik sırayla; El-Edebü'l Müfred, El-Edebü’l-Müfred - Hadis Dünyası Klasikleri 1, Namazda Elleri Kaldırma Kitabı, Sahih-i Buhari - Sahih-i Müslim (2 Kitap Bir Arada Takım), Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih, Wergera Sehiha Buxari Bı Zımane Kurdi olarak sayılabilir. İmam Buhari kitapları; Beka Yayınları, Hüner Yayınevi, Karınca & Polen Yayınları, Mercan Kitap, Serhat Kitabevi aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur. İmam Buhari tarafından yazılan son kitap "Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih", Hüner Yayınevi tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

  • 7 İmamdan Sahih Kudsi Hadisler

    Bu çalışmada mütedavil hadis kaynaklarında yer alan, sahih veya hasen mertebesindeki isnadlar ile gelmiş olan kudsı̂ hadisler toplamaya çalışıldı. Bu hadislerin geneli; Ahmed b. Hanbel, Buhârı̂, Muslim, Ebû Dâvûd, Nesâı̂, Tirmizı̂ ve İbn Mâce’nin eserlerinden ibaret “Kûtub-u Seb’a: Yedi Kitap” içerisinde yer alan hadislerdir. Nadiren bu yedi imamın rivayet ettikleri dışında bir kaç kudsî hadis daha yer almıştır. Sahih Kudsı̂ Hadis Külliyatı denilebilecek bu çalışmanın düzenini bozmaması için bu hadisler de zikredildi.
    Her bir hadisin sıhhat mertebesini ve rivayetin yer aldığı kaynakları dipnotlarda zikredildi. Bazen aynı hadisin birden fazla sahabe tarafından rivayet edilmiş olması halinde, aynı metinle gelmiş rivayetleri tekrar zikretmek yerine, metni en kapsamlı olanlarını seçme yoluna gidildi. Kitabın giriş kısmına Kudsı̂ Hadisler ile Kur’ân-ı Kerim ve diğer hadisler arasındaki farklar hakkında kısa bir açıklama, bir de yedi imamın biyografisi hakkında kısa bilgiler eklenmiştir..

    9,09
Open chat
Size nasıl yardımcı olabiliriz?