İmam Müslim

İmam Müslim, Araştırma - İnceleme, Diğer, İslam kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır. Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Muhtasar Sahihi Müslim Tercemesi (5 Cilt Takım), Peygamber (s.a.v.) Sahabeyi Anlatıyor, Sahih-i Buhari - Sahih-i Müslim (2 Kitap Bir Arada Takım), Sahih-i Muslim ve Tercemesi (8 Cilt Takım), Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi (12 Cilt Takım) olarak sayılabilir. İmam Müslim kitapları; Eser Kitap, İrfan Yayıncılık, Karınca & Polen Yayınları, Karınca & Polen Yayınları - Kampanyalı Kitaplar, Sönmez Neşriyat aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur. İmam Müslim tarafından yazılan son kitap "Peygamber (s.a.v.) Sahabeyi Anlatıyor", Karınca & Polen Yayınları - Kampanyalı Kitaplar tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

  • 7 İmamdan Sahih Kudsi Hadisler

    Bu çalışmada mütedavil hadis kaynaklarında yer alan, sahih veya hasen mertebesindeki isnadlar ile gelmiş olan kudsı̂ hadisler toplamaya çalışıldı. Bu hadislerin geneli; Ahmed b. Hanbel, Buhârı̂, Muslim, Ebû Dâvûd, Nesâı̂, Tirmizı̂ ve İbn Mâce’nin eserlerinden ibaret “Kûtub-u Seb’a: Yedi Kitap” içerisinde yer alan hadislerdir. Nadiren bu yedi imamın rivayet ettikleri dışında bir kaç kudsî hadis daha yer almıştır. Sahih Kudsı̂ Hadis Külliyatı denilebilecek bu çalışmanın düzenini bozmaması için bu hadisler de zikredildi.
    Her bir hadisin sıhhat mertebesini ve rivayetin yer aldığı kaynakları dipnotlarda zikredildi. Bazen aynı hadisin birden fazla sahabe tarafından rivayet edilmiş olması halinde, aynı metinle gelmiş rivayetleri tekrar zikretmek yerine, metni en kapsamlı olanlarını seçme yoluna gidildi. Kitabın giriş kısmına Kudsı̂ Hadisler ile Kur’ân-ı Kerim ve diğer hadisler arasındaki farklar hakkında kısa bir açıklama, bir de yedi imamın biyografisi hakkında kısa bilgiler eklenmiştir..

    9,09
Open chat
Size nasıl yardımcı olabiliriz?