İhsan Şenocak

İhsan Şenocak, 1974 yılında Samsun'da dünyaya gelmiştir. İlkokuldan sonra hafızlık yapan yazar 1994 yılında Samsun İmam Hatip Lisesinden 1999 yılında mezun olduktan sonra, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur. 2002 yılında Diyanet İşleri Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim Merkezini bitirdi. 2004 yılında da OMÜ İlahiyat Fakültesi islam Hukuku Anabilim Dalında "İslam Hukuku'nda Taklit" konulu tezi ile yüksek lisans yaptı.Daha sonra "İslam hukukunda Örfün Hükümlere Etkisi" tezi ile aynı fakültede doktor oldu. İhsan Şenocak, 1997 yılında Samsun Vezirköprü ilçesinde imam-hatip olarak memuriyet hayatına başlamış, diyanet işleri başkanlığında farklı kademelerde görev yapmıştır. 2005-2010 yılları arasında yayımlanan İnkişaf dergisinin genel yayın yönetmenliğini yapmıştır.

 • Sünneti Reddeden Kur’an Müslümanlığı

  Çekrâlevî Sünnet’i reddeden Kur’an Müslümanlığının/Mealciliğin amentüsünü,
  İngilizler’den hem talimat, hem de nişan alan Seyyid Ahmed Han’dan aldı.
  Buna göre Sünnet’i reddedenlerin bir kısmı doğrudan, bir kısmı da dolaylı yoldan Kilise’ye hizmet etmektedir.
  Bizdeki Mealcilerin her ne iddiaları varsa tamamı Hindistan’da zuhur eden Kur’aniyyûn hareketine aittir.
  Bu yüzden hadiseyi mukallitler üzerinden değil, İngilizler’in AR-GE’sinde çalışan Çekrâlevî gibi “mucitler” bağlamında tahlîl ettik.
  Mealcilik, Allah Rasûlü’ne ﷺ mecnun diyen, insanları O’ndan uzaklaştırmak için O’na dair her nev’i yalanı uydurmayı vazife kabul eden,
  naaşını kabrinden çıkarmak için özel adamlar görevlendiren fakat her seferinde hüsrana uğrayan Kilise’nin,
  aktörlerini Müslümanlar arasından seçtiği en son ve en tehlikeli oyunudur.

  6,90
 • Büyük Doğu Çağına Doğru

  Ötelerin nizamını çağa okuyan haberci. Medeniyetin önündeki buz dağlarını eriten soluk. Hacı Bayram’ın asasız, Mevlânâ’nın sarıksız, Fatih’in devletsiz arkadaşı. Anadolu’nun Nizamnamesini yazan kalem. Hicivde Nefî’yi, aşkta Şeyh Galip’i, sanatta Fuzûli’yi yaşayan şâir. Yunus’un çarıkla yürüdüğü yolları iskarpinle kat eden derviş. “Allah” demenin yasak olduğu bir devirde “İşte iz geliniz!” diyen davetçi. Batı’nın aklını, Doğu’nun aşk ocağında eriten mütefekkir. Altın silsilenin ardı sıra yürüyen sûfî. Küfür muzahrafatının lekeleyemediği kale. Aksiyonun kendisi, düşüncenin yekûn ifadesi. Mâverâ’nın, İFAM’ın “Ulu Hocası”. Çağın muzdaribi, “üstün çile”nin sadık yâri. Milletin bir şapkayla saadet bulacağını söyleyenlere, “Bekleyin gelecektir, eskimez, pörsümez yeni” diyen hakikat aşığı. Mazlumların, muzdariblerin sözcüsü. Bülbül, kurbağadan lisan öğrenmez diyen din, dil ve millet müdafii. Güzeller Güzeli’nin ss güzel ifadecisi. Büyük Doğu’nun son mütefekkiri. Milyonların şehadetiyle tabutu kabre, sevdası yüreklere verilen davetçi…

  6,90