Nizamül Mülk

Nizamülmülk, Edebiyat, Felsefe, Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır. Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Siyasetname, Siyasetname (Siyeru’l-mülük), Siyasetname'den Seçmeler olarak sayılabilir. Nizamülmülk kitapları; Antik Kitap, Dergah Yayınları, Hasbahçe, İş Bankası Kültür Yayınları, Say Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur. Nizamülmülk tarafından yazılan son kitap "Siyasetname'den Seçmeler", Hasbahçe tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

 • Siyasetname

  Büyük Selçuklu veziri Nizamülmülk, Selçuklu Devleti’nin siyasi hayatında olduğu kadar müesseselerin teşekkülü, ilmi faaliyetlerin yaygınlaştırılması ve kalite kazanması konusunda da etkili olmuş kişilerin başında gelmektedir.

  Sultan Melikşah’ın isteği üzerine kaleme aldığı Siyasetname, İslam dünyasında kendisinden önce mevcut olan bir geleceğin devamı olmakla beraber, onlardan ayrılan önemil tarafları vardır: Nizamülmülk, eserini kaleme alırken, yalnız nasihat vermekle yetinmemiş, teklifler de getirmiştir.

  6,90
 • Siyasetname

  Siyaset, devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı olarak bilinse de bu sanatın zemininde nice taktikler, nice oyunlar yatıyordu… Yeri geldiğinde bir ikna sanatı, yeri geldiğinde ise keskin bir kılıçtı. Nice kanlar aktı, nice canlar yandı. Sözün kısası, Selçuklular devrinde incelikli bir sanattı siyaset. İşte bu kitap da, bu sanatı devlet adamlarına öğretmek, onlara devleti yönetme becerisi kazandırmak amacıyla yazılmıştı… Selçuklu sultanları Alparslan ve Melikşah döneminde 29 yıl vezirlik yapmış olan Nizamülmülk’ün, Sultan Melikşah’ın isteği üzerine 1086-1092 yılları arasında Farsça kaleme aldığı Siyasetname, her fasılda ayrı bir konuyu işleyen, konuları hikâyelerle süsleyen bir eser. Aradan 900 yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen çoğu bilginin hâlâ güncelliğini koruması, eseri ölümsüz kılan en büyük etken.
  6,90