Hasan el-Benna

Hasan El-Benna, 14 Ekim 1949 yılında İskenderiye'de dünyaya gelmiştir. Genç yaşta dinsel konulara ilgi duymaya başlamış 1923 yılında Kahire'de dinsel ve toplumsal konularda geleneksel eğitim veren Darül-Ulum adlı öğretmen okuluna kayıt olmuştur. 1927 yılında Arapça öğretmeni olarak Süveyş Kanalı yakınlarında bulunan İsmailiyede bir ilkokula atanmış olan Hasan El-Benna, İngilizlerin ülkedeki ekonomik ve askeri varlığı açısından büyük önem taşıyan bu kentte Müslümanları derinden sarsan olaylara tanık olmuştur. Hasan El-Benna, 1930 yılında kendi isteği ile Kahiredeki başka bir okula atandı II. Dünya Savaşı başladığı zaman çok sayıda devlet memuru, öğrenci ve işçi Müslüman Kardeşlere üyeydi ve Örgüt Mısır toplumunun hemen bütün kesimlerini temsil eden bir siyasi güç olmuştu. Mısırın çeşitli yörelerinde kurduğu okullar ve toplumsal hizmet kurumları aracılığı ile görüşlerini yaşama geçirmeye çalışan Hasan El-Benna'nın başlatmış olduğu hareket Arap dünyasını büyük ölçüde etkilemiştir.