Halil İbrahim Şimşek

Halil İbrahim Şimşek 1968 yılında Bayburt’ta dünyaya gelmiştir. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden mezun olmuştur. 1993 yılında mezun olduğu fakültede yüksek lisans, 2002 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora eğitimini tamamlamıştır. Araştırma - İnceleme, Biyografiler, Edebi Eserler kategorilerinde eserler kaleme almıştır.

 • Tasavvuf Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru

  Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek’in editörlüğünde hazırlanan ve Prof. Dr. Zafer Erginli,
  Prof. Dr. Abdurrezzak Tek ile Prof. Dr. Kadir Özköse’nin katkıda bulunduğu bu kitapta;
  * Dinî hayatı tam olarak yaşamak için tasavvufa ihtiyaç var mıdır?
  * Tasavvuf gerçekten iddia edildiği gibi İslam dışı bir düşünce ve anlayış mıdır?
  * Tasavvufun oluşumunda ve gelişiminde Bâtınîlik ve Şia’nın tesiri var mıdır?
  * Kadınların tasavvuftaki yerleri nasıldır?
  * Menkıbe anlatımının tasavvufta yeri ve önemi nedir?
  * Türklerin İslâm’ın kabul etmesinde tasavvufun etkisi olmuş mudur?
  * Hakiki şeyh ile sahte şeyhi bir birinden nasıl ayırt edebiliriz?
  * Gavs denilen kişi Allah tarafından görevlendirilen özel bir şahsiyet midir?
  * Râbıta nedir ve nasıl anlaşılmalıdır?
  * Sema bir ibadet midir? Tarihî süreçte de günümüzdeki şekliyle mi yapılmıştır?
  * Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecinde mutasavvıf mürşidlerin rolleri olmuş mudur?
  * Osmanlı padişahları gerçekten tarikatlara intisap etmiş midir? Padişahların tasavvuf ve mutasavvıflara bakışı nasıldı?
  * Tarikatlar tarafından uygulanan şekliyle zikirler, Hz. Peygamber zamanında var mıydı?
  * Vahdet-i vücud anlayışı ne demektir?
  * İmam-ı Rabbanî’nin İbnü’l-Arabî’nin anlayışına yönelik eleştirisinin mahiyeti nedir?
  * Vahdet-i Şühud fikrinin mahiyeti ve vahdet-i vücuttan farklı yönleri nelerdir?
  * İnsan-ı kâmil kimdir, nasıl olunur?
  * “Hakikat-i Muhammediyye” veya “Nur-i Muhammedî” nedir?
  * Tasavvufun güncellenmesi veya günümüz şartlarına uyarlanması mümkün müdür?
  * Kitaplarda geçen menkıbelerin hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğu nasıl anlaşılabilir?
  * Kadınların erkeklerle birlikte zikre katılmaları, karşılıklı sohbet etmeleri ve mahremi olmadıkları şeyhin evinde hizmet etmeleri tasavvufa uygun mudur?
  * Tasavvufun bilgi kaynaklarından olduğu ifade edilen ilham, keşif, fetih, feyiz ve müşahede ne demektir? Bunların Vahiyden farkları nelerdir?
  * Keramet nedir, Keramet olmadan tasavvuf olmaz mı, Parapsikoloji ile Keramet arasında bir ilgi var mıdır?
  * “Yıkayıcı (gassâl) önündeki ölü (meyyit) gibi olmak” cümlesiyle özetlenen tasavvufî eğitimdeki teslimiyet kavramının anlamı ve kapsamı nedir?
  * Tasavvufî hayatın yaşanması için bir tarikat mürşidine (şeyhine) intisap etmek şart mıdır? Tasavvufî eserleri okuyarak tasavvuf öğrenilemez mi, şeyhi olmayanın şeyhi şeytan mıdır?
  … ve benzeri 88 soruya doyurucu cevaplar yer almaktadır.

  9,09
Open chat
Size nasıl yardımcı olabiliriz?