İdrak Yayınları

 • Sorun Sorular İslam Hakkında En Çok Merak Edilen Sorular

  Son yıllarda güneyasya bölgesindeki çalışmalarının yanı sıra dünya çapında şöhrete de ulaşan, günümüzün tanınmış davetçilerinden Zâkir Naik, Müslüman dünyaya yöneltilmiş ithamlara cevap veriyor. Cevaplarındaki argümanları akıl ve mantık süzgecinin hakemliğiyle ele alan yazar, vejetaryenlikten hırsızlığın cezasına, alkol yasağından eşitlik konusuna, fundamentalizmden kurban ibadetinin mahiyetine kadar bir dizi sorguyu İslam’ın diğer dinlerden pratik ayrıcalığını vurgulayarak değerlendiriyor. Bütün dünyada kitlelerin İslam’la tanışmasına vesile olan zamanımızın bu cins zekâsı, şimdi kitaplarıyla İdrak’te.

  7,94
 • İlmin, Hayatın Bencesi

  Edebiyat ve gazetecilik tecrübesinin yanı sıra ilmiyle de öne çıkmış bir profili olan İzmirli Bıçakçızade İsmail Hakkı, cumhuriyetin ilan edildiği günlerde yayınladığı bu eserinde din, eğitim, aile, siyaset ve felsefe hakkındaki görüşlerini kısa cümleler hâlinde aktarmıştır. Müellifin sosyal hayattan politikaya, dönemin anahtar kelimelerine dair görüşlerini de toplayan hikmetli aforizmalar çok sayıda başlık altında sıralanmış ve okur için hazmı kolay biçimde sunulmuştur. “İsmail Hakkı, medreseden sadece geçmiş değildi; o âlemde kültür diye ne toplanabilirse onu aldıktan sonra kendisine göre fakat yalnız doğuya dönük bir idrak ufkunu son haddi derecesinde genişletmişti.” -Halid Ziya Uşaklıgil

  6,79
 • 40 Pratik Sünnet

  Vahyin indiği devirde Hz. Peygamber’in neler yaptığını, davranışlarını, tepkilerini öğrenip bilebiliriz. Peki, yanı başında yürüyecek kadar hayatının tanığı olabilseydik? Günümüzün genç davetçilerinden Ali Hammuda, Allah Resûlü’nün yaşayışına daha iyi bir insan olma arayışıyla mercek tutuyor ve o örnek yaşamın detaylarından, çoğunlukla unutulmuş bazı sünnetleri keyii bir okuma deneyimiyle önümüze getiriyor. Göğe bakmanın, iyimser olabilmenin, geceleri yürümenin ve günlük hayattaki birçok sünnetin daha iyi ve kaliteli yaşayabilmek için nasıl değerlendirilebileceğini anlatıyor.

  5,89
 • Çağdaş Şüphelerle Mücadele Rehberi

  İslam ilim ve düşünce mirasının günümüze taşınması, eleştirel düşünme, akıl-din ilişkisi gibi konulardaki çalışmalarıyla tanınan Ahmed es-Seyyid, bu eseriyle özellikle gençlerin zihinlerini meşgul eden başlıca tartışmalı konuları mercek altına alıyor. İslam’ın modern zamanlarda karşılaştığı şüphe ve tereddüt içeren kelimeler etrafında yürüyen incelemesi boyunca kaynakları karşılaştırmalı okuyan cevaplar veriyor. Müslümanlar için zihin zemininin kaymasına neden olan iç-dış etkenleri, sebepleri ele alıyor ve mücadelenin başlıca yollarını tanıtıyor. Bir yandan da ateizmin konuya dâhil olduğu kısımlarda aydınlatıcı açılımlar sağlıyor. Modern zamanda aklı karışan herkes için zihin açıcı bir Müslüman zihniyet paradigması özelliği taşıyan kitap, aynı zamanda yazarın en önemli çalışmalarından biridir.

  9,09
 • Eleştirel Düşünce

  Son devrin tanınmış davetçilerinden Ahmed es-Seyyid, çağımızın şaşkınlıklarla çevrili zihin oyunları karşısında gençlerin yolunu kaybetmemesi için eleştirel ve sistemli düşünmenin haritasını çıkarıyor. İlmî çalışmaların yanı sıra münazara, tartışma ve diyalog konularında da metotlu düşünmeyi savunan yazar, fikirlerin çelişki ağına yakalanmamaları için eleştiri zemininde korunabileceğini ifade ediyor. Eleştirel düşünme için bir giriş sayılabilecek eser pratiğe uyarlanabilir ve kolay anlaşılır üslûbuyla öne çıkıyor.

  6,79
 • Gençlerle Mektuplaşmalarım

  Politik ve sosyal anlamda çok sayıda sarsıntıyı büyük yıkımlarla geçiren 20. yüzyıl Müslüman dünyasının ileri çıkan figürlerinden Zeyneb Gazâlî, ömrünü ilmî gayretlerinin yanı sıra davet-irşad çalışmalarıyla da geçirmişti. Hayatının son demlerinde gençlerle arasındaki mektuplaşmaları onun için ömrünün meyvelerini topladığı yoğun bir ilgi devresi olduğu kadar aynı zamanda yeni neslin sorunlarından uzak kalmadığı davet çalışmalarını sürdürmesi için de bir vesileydi. Elinizdeki eser, sadece ülkesinde değil global olarak büyük şöhrete kavuşmuş ve adı en çok bilinen kadın davetçilerden Zeyneb Gazâlî’nin birçok farklı konu başlığı içeren mektuplara cevaplarını bir araya topluyor ve bu hacmiyle Türkçe’de ilk kez yayınlanıyor.

  10,24
 • Örnek İslam Toplumu

  Hz. Muhammed (s.a.) ve dört halife dönemi müslümanlar tarafından “Saadet Asrı” olarak nitelenir. Elinizdeki kitap o dönem müslüman toplumunu oluşturan faktörleri ve o neslin özelliklerini ele almaktadır. Peygamberimizin şahsiyeti, İslâm medeniyetinin insanlığa katkıları, örnek İslâm toplumunun özelliklerinden uzaklaşmanın sebep ve sonuçları da bu kitapta işlenen konular arasındadır.

  5,90
 • Arap Baharının Düşündürdükleri

  Tutuklanmasından önceki son çalışmalarından biri olan bu eserinde Selmân el-Avde yalnızca yakın yılların çalkantılı sosyopolitik sürecine dair görüşlerini açıklamakla kalmıyor, okuru ayaklanma ve devlet idaresi olgularının hem halk hem yönetici sınıf açısından nasıl göründüğüyle ilgili bir tarih yolculuğuna da çıkarıyor. Halkın yönetime katılımı, ulemanın devrim süreçlerine müdahale biçimi, ideal rejim tartışmalarının dinî kökeni, belirli bir idarî sistemin varlığı, hükümdarın kutsanması ve Emevî döneminde yaşanan kırılma gibi birçok konuda geniş çaplı okumaların mahsûlü bir perspektif ortaya çıkıyor. Günüyle geçmişi arasında bağlantı kurmak isteyenler için zihin açıcı bir okuma serüveni.

  9,09
 • Yeni Nesil Gençliğe

  Davalar çoğunlukla gençlerin eliyle yükselmiş, ideolojiler onların omuzlarında taşınmıştır. Haliyle bu davaların karşıtları ise yükün hamiline taarruzlarını eksik etmemişlerdir. Bunun bilincinde olan İslam alimleri ve mütefekkirleri gençlerin yoluna meşale olsun diye birbirinden değerli eserler telif etmişlerdir. Bununla beraber dünyanın gelişim ve değişimiyle bahsi geçen taarruzların şekilleri, şiddetleri ve etkileri de değişime uğramıştır. Dolayısıyla gençliğe rehber niteliğinde yazılan bu eserlerin de modern taarruzlara cevap verebilecek kuvvette güncellemesi elzemdir. İlk defa İdrak Yayınları’nın okura sunduğu veciz eser Yeni Nesil Gençliğe, bir gencin, yeni neslin sorunlarını ve zihin karmaşasını toplu bir vaziyette müellif Ahmet b. Yusuf es-Seyyid’e sunup, nasihat istemesiyle vücut bulmuştur. Müellif, gençleri sarıp sarmalayan, hareket alanlarını kısıtlayıp hatta felç eden, tembellik, kararsızlık, plansızlık gibi labirentlerden çıkış yolu gösterirken, onların ruhlarını daraltan, kötü arkadaş, kötü alışkanlık, pornografi gibi bataklıklardan da kurtulma metodu öğretmektedir. Aynı zamanda kendi hayat ve yoğun tedris tecrübelerinden hareketle gençlere ilim yolculuğu, hareket adabı, evliliğin, eş seçimi, tanışma ve evlilik sonrası gibi süreçleri gibi konularda da değerli nasihatlerde bulunmaktadır. Eserin ayrıcalıklı yönü, genç neslin ortak sorunlarının neredeyse eksiksiz toplanması, hastalığın çok iyi tespit edilip, çeşitli tedavi alternatiflerinin sunulması, en önemlisi bu reçeteyi İslami geleneğe yüksek derecede hâkim olup modern dünyayı da çok yakından takip etmekle beraber, gençlerle her daim iç içe olan bir yazar tarafından kaleme alınmış olmasıdır. Yeni nesle ve bu neslin yetiştirenlere cennet yolculuğunda bir adım olması dileğiyle eseri, kıymetli okura sunuyoruz.

  7,94
 • İslamî Bakışla Terörizm ve Cihat

  Davet çalışmalarının dünya çapında meşhur ismi Zâkir Naik, Müslüman dünyasının sıklıkla bir arada gösterimi için çalışılan terörizm ile İslam öğretisi arasındaki yanlış algıları masaya yatırdığı bu eserinde, medyatik kabulleri ve yaygın yanlış anlayışların gölgesinde kalmış kavramları kaynaklara başvurarak doğrultmakta ve pürüzleri gidermeye çalışmaktadır. Fundamentalizm, cihat, İslam’ın kılıçla yayılma meselesi gibi konulara değinen ve bir yandan da geniş birikimi sayesinde diğer dinlerin kaynaklarına başvurarak karşılaştırmalı bir okumayı okurun önüne getiren eser, konuya ilgi duyanlar için giriş mahiyetinde özet bir çalışmadır.

  6,79
 • Kur’an ve Modern Bilim Uyumlu mu Uyumsuz mu?

  Big bang ve evrenin genişlemesinden dünyanın şekline, okyanuslardan biyolojik keşiere… Zâkir Naik, insanoğlunun yüzyıllardan beri örtüsünü adım adım araladığı bilim dünyasında, Kur’an’ın bilimsel doğrularla iç içeliğini gözler önüne seren bir yolculuğa çıkıyor. Fizyoloji, biyoloji, antropoloji ve başka bilim dallarının tespitlerinin Kur’an’ın haber verdiği hakikatleri gün yüzüne çıkardığını söylüyor ve uzmanların tespitlerini aktarıyor. Kendisi de bir tıp doktoru olan Naik, Kur’an’ın ilâhî kökenine ilişkin Müslüman inancının, yerleşik bilimsel bulgular ışığında tarafsız bir tahlilini yapıyor.

  6,79
 • Peygamberimizin Bir Günü

  Vahyin indiği günlerin Medine’sinde, Allah Resûlü’nün yakınında hatta kişisel ve özel hayatının ayrıntılarına şahit olacak kadar yanı başında bulunabilsek neler görürdük? Peygamberimizin Bir Günü, okuru Allah Resûlü’nün sosyal ilişkilerinden kendi evindeki alışkanlıklarına, anlık tepkilerinden ibadet rutinlerine ve daha birçok başlıkta hem insanî hem nebevî kimliğinin pratiklerine uzanan bir yolculuğa çıkarıyor. Yazar sunduğu bilgileri güçlü bir arkaplan ve kütüphaneyle destekleyerek 24 saatin her dakikasına mercek tutuyor. Sünnet-i seniyye ve hadis ilimleri üzerine eserleriyle bilinen Abdülvehhâb et-Tarîrî’den içinizi ısıtacak anlatımı ve içten üslubuyla farklı bir siyer çalışması.

  7,94
 • İtikaf Hükümleri ve Müslüman Hayatındaki Yeri

  Ramazan ayında özellikle teşvik edilen ibadetlerden itikâfa dair kaleme alınmış en kapsamlı çalışma olan eser, yazarının çok sayıda kaynağa başvurarak ortaya koyduğu güçlü bünyesiyle dikkat çekici bir emeğin ürünü. İtikâfın uygulanışını çok yönlü biçimde ve görüşlerin delilleriyle açıklayan, İslam ilim geleneğinde etkili olmuş ilmî eserlerden istifadeyle kaleme alınan kitap, dipnotlarındaki ayrıntılı işçiliğe rağmen okura konunun pratiğini ve arkaplan derinliğini aynı anda sunabiliyor. Son devir Irak ulemasından Kubeysî’nin bu önemli eseri Nureddin Yıldız çevirisiyle şimdi Türkçe’de.

  6,79
Open chat
Size nasıl yardımcı olabiliriz?