Yavuz Dizdar

Sadreddin Konevi 1209 yılında Malatya'da dünyaya gelmiştir. Babası Sadık Efendi, Anadolu Selçukluları katında hatırı sayılır, yüksek mevki sahibi biridir. Yazar küçük yaşta babasını kaybetmiş ve terbiyesini üvey babasından almıştır. Sadreddin Konevi'nin kelam ve tasavvuf üzerine birçok kıymetli eseri bulunmaktadır. Ailesinin imkanlarından yararlanarak dönemin önemli hocalarından ders aldı, dini ve felsefi ilimler alanında iyi bir öğrenim görmüştür. Hayatını ibadet ve riyazetlerle zenginleştirmiştir. Mısır, Şam, Hicaz gibi bölgelerde alim ve Sufilerle sohbetlerde bulunmuştur. Konya’da bulunduğu sıralarda Mevlana Celaleddin-i Rumi ile de yakın bir dostluk kurması yazarın ilmine önemli katkı sağlamıştır. Yazar İbnü’l-Arabi ile birlikte tasavvufu yeni bir döneme taşıyan ve İslam düşüncesini teorik ilimlere göre ele alan bir Sufidir. Düşünceleri insan ve Tanrı-varlık tasavvuruna dayanan yazar 1274 yılında Konya'da hayatını kaybetmiştir.

  • Yemezler! & Bilimsel Verilerle Gıda-Hastalık İlişkisi

    Bu kitap tüketiciyi marketler aracılığıyla uzun raf ömürlü gıdaya mahkum eden endüstriyel üretim anlayışının insanları nasıl hasta ettiğini anlatmak amacıyla zorunlu olarak yazılmıştır. Yemezler!, ekşimeyen yoğurt, uzun ömürlü UHT kutu süt, 45 günde yetiştirilip 20 dakikada pişebilen piliçlerden yola çıkarak beslenme-hastalık ilişkisini irdelemekte ve bu vesileyle Batı akademisine, yine onun verilerini kullanarak doğrudan eleştiri sunmaktadır.

    Kitabın gönderme yaptığı kaynakların bütünü bilimsel dergilerde yayımlanmış makalelerdir ve değerlendirme süreci 1800’lerin sonlarından başlamaktadır. İçerik beslenmeyle kısıtlı tutulmamış, biyolojinin ve başta kanser olmak üzere hastalıkların mekanizmaları da farklı birbakış açısıyla yeniden gözden geçirilmiştir.

    8,90