Fahrettin Olguner

Fahrettin Olguner, Araştırma - İnceleme, Din Felsefesi, Felsefe kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır. Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Batı ve İslam Dünyasında Platon'un Timaios'u, Farabi, Farabi - Platon Kanunlarının Özü, Türk-İslam Düşüncesi Üzerine, Üç Türk - İslam Mütefekkiri Düşüncesinde Varoluş, İnsan ve İslam olarak sayılabilir. Fahrettin Olguner kitapları; Aktif Düşünce Yayınları, Ötüken Neşriyat aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur. Fahrettin Olguner tarafından yazılan son kitap "Batı ve İslam Dünyasında Platon'un Timaios'u", Aktif Düşünce Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

  • Farabi Platon Kanunlarının Özü

    Platon’a ait eserler arasında Kanunlar, İslâm dünyasında en çok sözü edilen kitaplardan biridir. Fakat klasik kaynaklarda Kanunların muhtevası ile ilgili olarak nakil ve ifade edilen bilgiler oldukça sınırlıdır. Bazı küçük iktibasların dışında Kanunlar Diyaloğunu en geniş çapta ele alan düşünür Fârâbî’dir. Fârâbî, Platon’a ait eserlerin büyük çoğunluğu üzerinde söz söylemiş, onların mevzularını belirtmiş, hangi hedefe yöneldiklerini, neyi ortaya koymak istediklerini açıklamıştır. Bunlar arasında en kapsamlı olanı Kanunlar hakkında kaleme aldığı ve Telhîsü’n-Nevâmis ismini verdiği eserdir. Fârâbî bu eserde hem Kanunları özetlemiş hem de kendisinin Platon’u nasıl anladığını ifade etmiştir. Ülkemizin önde gelen İslâm Felsefecilerinden Prof. Dr. Fahrettin Olguner tarafından yayına hazırlanan elinizdeki kitap, Fârâbî’nin Kanunlar hakkında kaleme aldığı bu eserin Arapça metnini ve Türkçeye tercümesini içermektedir. Ayrıca eserde ek olarak Arapça orijinali ve Türkçeye tercümesi ile yer alan ve Felsefe Tarihi açısından büyük önem taşıyan Filozof Platon’dan Porphurios’a Mektup adlı bir metin de ilk kez okuyucu ile buluşmaktadır.

    6,90
Open chat
Size nasıl yardımcı olabiliriz?