Nathan Lean

İlahiyatçı, yazar Yaşar Yiğit, 1 Ocak 1966 yılında Samsun Ayvacık'ta dünyaya gelmiştir. 1990 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olmuş, 1990-1993 yılları arasında Haseki Eğitim Merkezinde ihtisas kursunu başarı ile bitirmiştir. Yaşar Yiğit, 1993 yılında "İslam Ceza Hukukunda Cezaların Şahsiliği prensibi" konulu yüksek lisans tezini tamamlamıştır. "İslam Ceza Hukukunda Cezaların Yürürlüğü" konulu tezini tamamlayarak da Doktor ünvanını almıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kuruluna uzman olarak atanmıştır.

  • İslamofobi Endüstrisi

    İslamofobi, 11 Eylül olaylarından sonra birden ortaya çıkmış yeni bir şey değildir. Antisemitizm ve yabancı düşmanlığı gibi uzun bir geçmişi ve derin tarihi kökleri vardır. Onun günümüzde yeniden canlanması, 20. yüzyılın sonlarında önemli sayıdaki Müslaman’ ın Batı’ ya göçmesiyle, İran devrimiyle, adam kaçırma ve rehin alma olayları da dahil 1980 ve 1990′ lardaki terör faaliyetleriyle, 11 Eylül 2001 de Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon’ a yapılan saldırılarla bunun ardından oluşan Avrupa’ daki terör saldırılarıyla olmuştur.
    ” İslamofobi Endüstrisi ” adsı eser, özellikle dünyanın Batı yakasında islam hakkında nasıl bir kara propaganda yürütüldüğünü, bunun nasıl bir endüstri haline geldiğini örneklerle ve farklı boyutlarıyla ortaya koymaktadır. Nathan LEAN, bu eserle fikir dünyamıza değerli bir katkı sunmuştur.

    5,90