Hakim Tirmizi

Tam adı Ebu Abdullah Muhammed b. Ali b. Hasan (Hüseyin) b. Bişr (Beşir), b. Harun el-Hakim et-Tırmizi'dir. Künyesi Ebu Abdullahtır. Tirmiz'de doğup büyümüş olmasından dolayı et-Tirmizi nisbesiyle meşhur olmuştur. Ayrıcı kaynaklarda onunla ilgili olarak el-İmam, Sufi, Zahid, Muhaddis, Hafız, Usulü'd-din avlimi gibi çeşitli sıfatlar da zikredilmektedir. Doğum ve ölüm tarihleri ile ilgili farklı bilgiler bulunmaktadır.

  • Kur’an ve Sünnetteki Misaller

    Hâkim Tirmizî, erken dönemdeki tasavvuf anlayışını öğrendiğimiz en önemli kaynaklardan biridir. Onun, tasavvufun gelişim seyrinde merkezi bir rolü olduğu; nefis, sülûk, kalb, bilgi, velayet gibi tartışmalı konularda ortaya koyduğu düşüncelerle Gazzâlî ve İbnu’l Arabî başta olmak üzere pek çok mutasavvıfı etkilemiş olmasından da tespit edilebilir. Misaller, görme ve duyma açısından insanlara gayp gelen şeyleri onların idrak edebilmesi ve nefislerinin ikna olması için Allah Teâlâ tarafından verilen hikmetli örneklerdir. Kullar kendilerine esrarengiz ve kapalı gelen hususlarda misallere ihtiyaç duyarlar. Allah Teâlâ da kullara kendi indinde olan şeylerle değil; kulların nefislerinde mevcut bulunan şeylerle misaller verir. Bu, kulların o şeyleri idrak edebilmesi içindir. Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde yer alan misalleri ve tasavvufi manalarını bulacağınız bu eser, alanında bir kaynak niteliğindedir.

    7,90
Open chat
Size nasıl yardımcı olabiliriz?