Enbiya Yıldırım

Enbiya Yıldırım, 1965 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1983 yılında İstanbul İmam Hatip'ten, 1987 yılında Bursa İlahiyattan mezun olmuştur. Aynı fakültede yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Enbiya Yıldırım, 2002 yılında doçent, 2008 yılında profesör olmuştur.

 • Hadislere Gerek Yok Söylemi

  Hadisleri bir yana koyarak yeni bir İslâm medeniyeti inşa etme düşüncesi yaklaşık iki asırdır İslâm coğrafyasının farklı bölgelerinde dile getirilmektedir.
  Bu kitap; hadislerin dindeki yerine vurgu yapmakta, onları yok saymanın ne tür sorunlara yol açtığına dikkat çekmektedir.

  4,90
 • Hadis Problemleri

  Güzelliklerin hep oralardan misallendirildiğini görüp, eski günlerin hasretiyle iç çeken günümüz müslüman aydını, bugün aynı güzelliklerin neden yaşanamadığını sorgulamaktadır. Bunu yaparken, eksikliğin nereden başladığını görmekte ve Kur´ân-Sünnet eksenli bir hayatı yeniden inşa etmek gerektiğine inanmaktadır. Sağlam ve sağlıklı bir ümmet oluşturabilmek için, bizlere ulaşan sünnet malzemesinin tekrardan irdelenmesi ve gelen rivayetler içinden güvenilir Kur´ân yorumunu çıkarmanın önceliği olduğunu gözlemektedir. Geldiği safhadan sonra, gayretlerini tabiî olarak sünnetin bu sahasına teksîf etmektedir.
  Bu duruma bakarak şunu rahatça söyleyebiliriz: İçinde yaşadığımız süreç, selefe sorgusuz ittibâ yerine, sünnetin -sened ihmal edilmemekle birlikte- daha ziyade başka kriterlerle tahlîle tabi tutulacağı bir dönem olacaktır.
  Elinizdeki eser, bu yeni yaklaşımın örneklerini ihtiva eden bir çalışmadır.

  (Arka Kapak Yazısı)

  5,90