Düşün Yayıncılık

 • Das Leben von Muhammed (sas) in seiner Vorgehensweise als Prophet 4 (Bändig)

  Lehrbücher, die vom Leben unseres Propheten (s.a.v)
  handeln, füllen die islamischen Bibliotheken.
  Was für einen Nutzen haben wir bei der Wiederholung
  dieses Themas, wenn wir dem nichts neues
  hinzufügen können?

  45,89
 • Ümmet Bilinci

  Modern zamanlar bütün insanlık ikliminin tehdit altında bulunduğu zamanlardır. Özellikle 20. yy. boyunca askeri yatırımlar, harcamalar, silahlanma yarışı, kitle imha silahları, insani iklimi bütünüyle yoksullaştırmıştır.

  Modern yüzyıllar boyunca yaşanan insanlık dışı olaylar, özellikle Müslümanlar için “Ümmet Bilinci”nin evrensel bir zorunluluk olduğunu göstermektedir. Ümmet Bilinci imani bir zorunluluktur, ahlaki bir zorunluluktur.

  Günümüzde “İslami İdealler” ile yaşanan gerçekler arasında çok büyük boşluklar bulunmaktadır. Günümüzde İslam Ümmeti kendisini kanıtlayamamaktadır. İslam Ümmeti kendisini ve sorunlarını ifade edememektedir. İslam Ümmeti, islami anlamları temsil edememektedir. İslam Ümmeti örnek olamamaktadır.

  Ümmet Bilinci adını taşıyan, kuramsal herhangi bir iddia taşımayan bu kitabımızda öncelikle, içerisinde yaşadığımız dünyanın, içerisinde yaşadığımız tarihsel dönemin ve islam insanıyla birlikte insanlığın vicdani olmaya çalışılmıştır.

  5,64
 • Kur’an Okurken Zihne Takılan Ayetler

  Kur’an, her şeyi ile Allah’tan geldiği için her türlü çelişki ve tutarsızlıktan münezzehtir.Bu özelliği diğer hiçbir eser için söylememiz mümkün değildir. Sözgelimi birkaç mısralık bir şiir veya birkaç cümleden meydana gelmiş bir nesirde bile ihtilaf ve eksikliği görmek mümkündür. Kur’an’da anlama problemi bulunan bazı âyet veya lafızların bulunması onun açık fasih ve kolay olma özelliklerine halel getirmez. Bu insanların anlayış farklılığı, zeka durumları, ilim seviyeleri, meşrep ve mezhep anlayışlarının
  değişik olmasından kaynaklanmaktadır. Bugün için tefsir sahasında yapılacak çalışmalarda en çok üzerinde durulması gereken konunun, Kur’an’ın en doğru biçimde anlaşılmasına yönelik olanı olduğuna inanmaktayız.

  11,39
Open chat
Size nasıl yardımcı olabiliriz?