Yaşar Yiğit

Kazım Karabekir, 23 Temmuz 1882 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1902 yılında Herbiye'yi, 1905 yılında Erkan-ı Harbiye Mektebini birincilikle bitirmiş ve 1907 yılında Enver paşa ile beraber İttihat ve Terakki Cemiyetinin Manastır şubesini kurmuştur. Avrupa'nın genel bir savaşa sürüklendiği dönemde Kazım Karabekir, görevli olarak Paris'e gitmiş ve durumu fark edince 14 Temmuz 1914 yılında tekrar İstanbul'a dönerek 3 Ağustos 1914 yılında Genel Kurmay II. Şube müdürü olarak görevlendirilmiştir. Kazım Karabekir, 6 Mart 1915 yılında İstnabul'a geldiğinde V. Kolorduya bağlı İstanbul Kartalda bulunan XIV. Tümen Komutanlığına atanmış, Marmara Denizi ve Karadeniz kıyılarının tahkimeti ile bu bölgede Seddülbahir ve Kereviz Deresindeki savaşlarda yer almıştır. Kazım Karabekir, 26 Ocak 1948 yılında geçirdiği bir kalp krizi sonucu Ankara'da hayatını kaybetmiştir. Yazar askerlik dönemi boyunca başarılar kazanmış ve bu başarıları sonucu Türkiye'nin bugünkü Kuzeydoğu sınırlarını çizen bir Türk Komutanı ve siyasetçisidir.

  • Peygamberimiz ve Hoşgörü

    Hoşgörü, her şeyden öte bir paylaşım felsefesidir. Havayı, suyu, dünyayı, düşünmeyi, hayatı kısaca insanı insan yapan değerleri paylaşmaktır höşgörü. İslam`da hoşgörü anlayışının şekillendirilmesinde, alemlere rahmet olarak gönderilen ve varlığı sevgi ve merhametle kuşatan, düşmanları tarafından dahi ahlakının güzelliği teslim edilen Peygamberimizin mesajları ve uygulamaları oldukça önemlidir. Onun evreni ve içindekileri hoşgörü ve rahmetle kucaklayan anlayışına, sevgi ve hoşgörü yoksunluğu ya da açlığı çektiğimiz şu günlerde birey ve toplum olarak daha da muhtacız.

    3,90
  • Zekat İlmihali

    Müslüman toplumun en belirgin özelliğinden biri, sosyal yardımlaşma ve dayanışma erdeminin ön plana çıkmış olmasıdır. Çünkü İslam dini, ekonomik dengesizliğin yol açabileceği muhtemel olumsuz sonuçların azaltılabilmesi içinzekat, sadaka, infak ve muhtaçlara borç vermeyi dini bir görev saymış, hatta harz-i hasani Allah’a borç verme olarak nitelemiştir. Çünkü zekat, sadaka, infak ve karz-i hasen, toplumsal huzurun sigortasıdır.

    4,90