Yakup Kadri Karaosmanoğlu

 • Yaban Bütün Eserleri 1

  Millî Mücadele sırasında Orta Anadolu’da bir köy. Tanzimat aydınının sosyo-
  psikolojik özelliklerinin uzantılarını taşıyan Ahmet Celal. Kendini kurtarıcı
  olarak gören, halkı eğitmeyi (ya da adam etmeyi) görev edinmiş, kafasında
  yarattığı gerçekle yaşanan gerçeğin çatışması sonucu “yaban”laşan tipik
  aydın.
  Yirminci yüzyılın ilk yarısında büyük bir üretkenlikle dergilere yazdığı şiir,
  öykü, makale ve eleştri türü yazılarla Türk edebiyatı sahnesine adımını atan
  Yakup Kadri Karaosmanoğlu, romanları, hikayeleri, denemeleri, oyunları
  ve anılarıyla, en önemli edeiyatçılarımız arasında yer alır. Üslup özellikleri
  bakımından Yakup Kadri’nin 1910’dan 1974’e dek verdiği eserler Türkçe’nin
  geçirdiği bütün evreleri yansıtır. Eserlerinin konu ve fikir zenginliği de
  dil özelliklerinin çeşitliliğinden aşağı kalmaz. Yakup Kadri’nin Fransız
  edebiyatı etkisinde başlayan yazarlığı, 1920’lerden sonra özgün bir sese
  kavuşarak siyasi ve sosyolojik konulara, tarihe, dönem çatışmalarına ve
  birey psikolojisi irdelemelerine yönelir. Fecr-i Ati’den yetişmiş ama bunu
  izleyen elli yıl boyunca toplumsal koşullar, tarihi süreçler ve bireysel
  portreleri romanın dokusuna işlemek için roman tekniğiyle de boğuşmuş
  bir yazar olan Karaosmanoğlu’nun eserleri, hala tüketilmemiş ayrıntılarının
  tartışılıp incelenmesi gereken zengin bir “panoroma”dır.
  7,90