Tahsin Paşa

Tahsin Paşa, Anı - Anlatı - Günlük - Seyahatname, Araştırma - İnceleme, Biyografi kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır. Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Abdülhamid Han Yıldız Sarayı Hatıraları, Abdülhamit, Sultan Abdülhamid'in Sırdaşı, Tahsin Paşa’nın Yıldız Hatıraları Sultan Abdülhamid, Tahsin Paşa’nın Yıldız Sarayı Hatıraları, Yıldız Hatıraları olarak sayılabilir. Tahsin Paşa kitapları; Boğaziçi Yayınları, Genç Osman, İmge Kitabevi Yayınları, İz Yayıncılık, Örgün Yayınevi, Pergole Yayınları, Yakın Plan Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur. Tahsin Paşa tarafından yazılan son kitap "Tahsin Paşa’nın Yıldız Sarayı Hatıraları", Genç Osman tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

 • Sultan Abdülhamid’in Sırdaşı Tahsin Paşa’nın Yıldız Sarayı Hatıraları

  “Sultan Abdülhamid dönemini ilk ağızdan öğrendiğimiz kaynakların en önemlilerinden biri Tahsin Paşa’nın yazdıklarıdır. Tahsin Paşa uzun yıllar boyunca Sultan’ın en yakınındaki isimdi, haliyle Abdülhamid Han’ın ve Devlet-i Aliyye’nin birçok sırrına vakıftı. Kitapta Sultan’ı eleştirdiği yazılar da olmakla beraber, Abdülhamid Han’ın şahsiyetini ve siyasetini teferruatıyla ve hakkıyla anlatmıştır. Sultan’ın hayatını ve Devlet-i Aliyye’nin son dönemini yazan tarihçilerimizin en fazla istifade ettiği kitap da Tahsin Paşa’nın hatıralarıdır.”
  Selman Kayabaşı Payitaht Abdülhamid dizisi danışmanı

  Sultan Abdülhamid özel hayatında nasıl biriydi?
  Sultan’ın karakterini oluşturan olaylar nelerdi? Çocukluğundan itibaren hangi safhalardan geçmişti?
  Osmanlı Hanedanı içinde Abdülhamid Han’ın sevdiği ve çekindiği isimler kimlerdi?
  Yıldız Sarayı ile Dolmabahçe arasında süren görünmez mücadelenin sebebi neydi?
  İngiltere, Rusya, Almanya ve Fransa’nın imparatorluk üzerine kurdukları planlar nelerdi?
  Ermeni komitacılar suikast için hangi hazırlıkları yapmışlardı?
  Suikasttan sonra yakalanan isimler ifadelerinde ne anlattılar?
  Afrika’da ve Rumeli’de yaşanan sıkıntılar karşısında Sultan Abdülhamid nasıl bir siyaset izledi?
  Filistin’de devlet kurmak isteyen Theodor Herzl ile Abdülhamid Han nasıl görüştü?

  Sultan Abdülhamid’in Sırdaşı, Mabeyn Başkatibi Tahsin Paşa’nın yazdığı Yıldız Sarayı Hatıraları’nda…

  7,90