Şeyh Sadi Şirazi

Şeyh Sadi Şirazi, kategorisinde eserler yazmış bir yazardır. Şeyh Sadi Şirazi kitapları; aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur. Şeyh Sadi Şirazi tarafından yazılan son kitap.

 • Bostan

  Bu denizde ancak yol yordam bilen gider,
  Davetçinin peşinden gitmeyen yiter.

  Niceleri bu yoldan geri döndüler,
  Çok gittiler de şaşırıp kaldılar.

  Peygamber hilâfına bir yol seçen,
  Menzile asla ulaşamayacak.

  Şirazlı büyük şair Sa’dî’nin şiirleri, yüzyıllar boyunca İslâm coğrafyasında en çok okunan eserler arasında yer almıştır. Özellikle Osmanlı medreselerinde eğitim-öğretimde kullanılmış, ders kitabı olarak okutulmuştur.

  Elinizdeki bu kitap, şimdiye kadar defalarca Türkçeye tercüme edilmiş, üzerine şerhler yazılmıştır. Hicabi Kırlangıç’ın kaleminden Türkçeye kazandırılan bu klâsik eser ise diğerlerinden farklı olarak manzum hâlde tercüme edilmiştir. Bu tür büyük klâsik eserlerin yeni tercümelerinin yapılmasının, dilin geçirdiği değişimler de dikkate alındığında önemli bir ihtiyaç olduğu açıktır. Bu bakımdan Bostan’ın bu tercüme sayesinde hem günümüzle hem de yeni okuyucularla buluşacağı düşüncesindeyiz.

  8,90
 • Gülistan

  Ey seher kuşu / bülbül, aşkı kelebekten öğren
  Çünkü o yanarak can verdi de çıkmadı sesi.
  Onu arama iddiasında olanların haberi yoktur.
  Haberdar olandan bir daha haber gelmedi.

  Şirazlı büyük şair Sa’dî’nin şiirleri yüzyıllar boyunca İslâm coğrafyasında en çok okunan eserler arasında yer almıştır. Özellikle Osmanlı medreselerinde eğitim-öğretimde kullanılmış, ders kitabı olarak okutulmuştur.

  Şiirlerle süslenmiş akıcı bir nesirle kaleme alınmış olan bu eser, makâme türünün en güzel örneklerindendir. Kısa sürede şöhrete erişen Gülistan, geniş bir coğrafyada çok okunan bir kitap hâline gelmiştir. Şöhretinin göstergelerinden biri olarak dünyanın çeşitli dillerine çevrilmiş ve çevrilmeye devam etmektedir. Farsça aslından yapılmış olan elinizdeki tercümede, eserin üslûp ve renginin yansıtılması amaçlanmış ve anlaşılır bir dil kullanılmaya çalışılmıştır. Bu bakımdan Gülistan’ın bu tercüme sayesinde hem günümüzle hem de yeni okuyucularla buluşacağı düşüncesindeyiz.

  7,90