Şeyh Galib

1757 İstanbul doğumlu olan Şeyh Galib, Türk divan edebiyatı şairi ve mutasavvıftır. 9 Eylül 1791 yılında Galata Mevlevihanesi şeyhliğine atanmış, 1798 yılında vefat eden Şeyh Galib, avluda yer alan türbeye defnedilmiştir. Esed ve Galip mahlasları ile yazdığı şiirlerini toplayarak 24 yaşında iken 1780 yılında divanını meydana getirmiştir. Sembolizm benzeri bir tarzın Türk edebiyatındaki öncüsü olmuş, birçok buluşu ve yarattığı mazmunlarla Divan Edebiyatının gelişmesinde büyük rol oynamasına rağmen divan şiirinin geleneklerinden de kopmamıştır. Bugün yazar Şeyh Galib'in şiirleri gösterdiği sembolizm ve betimlemelerle özellikle Batıda fazlası ile beğeni toplamaktadır. Şairin eserlerinin en önemli yönlerinden birisi de tasavvufi temellere sahip olmasıdır.