Samipaşazade Sezai

Sami Paşazade Sezai, 1859 yılında dünyaya geldi. Normal okula gitmemiş evde özel eğitim alarak eğitimini tamamlamıştır. 20 Yaşında Vakıflar Müdürlüğü’ne memur olarak atanmış, görevinden istifa ederek Londra Elçiliği ikinci kâtipliğine atanmıştır. Londra'da İngiliz ve Fransız edebiyatlarını yakından tanımıştır. Birkaç yıl sonra, İstanbul'a dönerek tekrar memurluğa devam etmiştir. Meşrutiyet döneminde edebiyat yanını çok daha fazla geliştirdi. Ancak siyasi baskılardan bunaldı ve Paris'e yerleşti. Sami Paşazade Sezai, Divan edebiyatına karşı çıkan Namık Kemal, Abdülhak Hamit Tarhan gibi yazarların etkisinde kalmıştır. 1874 yılında Kamer gazetesinde ilk yazıları yayınlanmıştır. Eserlerinde hikâye ve roman olan yazan yazar, eserlerinde insanları günlük yaşamları ve çevresindeki etkileşimleri ile yansıtmıştır.

  • Küçük Şeyler

    Samipaşazade Sezai Küçük Şeyler’i kaleme alarak basit konuların bile iyi anlatıla­rak önemli bir eser yazılabileceğini ortaya koyar. Yazar, ilk örnek olma özelliği kazanan bu hikâyelerde; kaygı, özlem, hayal kırıklığı, sıkıntı ve aşk acısı içinde yaşayan insanları anlatmıştır. “Hiç” hikâyesinde bir gencin yaşadığı hayal kırıklığı, “Arlezyalı” ve “Pandomima”da aşk acısı sonucu intiharı düşünen insanlar, “İki Yüz Elli Kuruşa Bir Asır”da ağaç kesiminin, tabiatı seven bir insanın dünyasını nasıl yıktığı hikâye edilmiştir.
    Bu yayında, Küçük Şeyler hikâye kitabının hem ori­jinal hem de sadeleştirilmiş metni bir arada verilerek okuyucunun eserden daha fazla istifadesi amaçlanmış­tır. Böylece okurlar, eseri orijinal diliyle de okuma imkânı bulabilecektir. Türk Klasikleri serisi içinde yayımladığımız Küçük Şeyler’e okuyucuların ilgi göstereceklerini düşünüyoruz.

    5,90