Robert Musil

Robert Musil 6 Kasım 1880 yılında doğmuştur. Avusturyalı romancı ve deneme yazarıdır. 20. yüzyılın en önemli romancılarından biridir. Yazarın başyapıtı olan Niteliksiz Adam eserini tamamlayamadan hayata veda etmiştir. James Joyce ve Marcel Proust yazarlarının Kayıp Zamanın İzindi isimli eseri ile modern romanın zirvesine oturmayı başarmıştır. Robert Musil Aynı Kafka gibi babasının isteği doğrultusunda yaşadığı bir geçmişe sahiptir. Babasının isteği üzerine Makine Mühendisi olmuştur. Sonraları Berlin Üniversitesinde psikoloji, felsefe ve matematik alanlarında doktorasını yapmıştır. 26 yaşındayken Genç Törless isimli romanı ile eleştirmenlerin dikkatini çekmiştir. Edebiyat alanında biçimi ön plana çıkaran yazarları eleştirmiştir. Sanat Sanat için değil Sanat hayat içindir düşüncesini savunmuştur. Edebi yaşamında sosyal ve toplumsal sorunlarla uğraşmıştır. 1930 yılında ilk cildi Niteliksiz Adam'ı yayımlamış ikinci cildini türlü sebeplerden dolayı tamamlamamıştır. Robert Musil 20. yüzyılın en büyük Alman romancılarından biridir. Modern romanın temel taşlarından görülen Musil Çağdaş romanın oluşmasında büyük katkıları vardır.

 • Aptallık Üzerine

  Aptallığı aptallık yapan nedir?
  Modern edebiyatın büyük yazarlarından Robert Musil’e göre aptallık zekâ eksikliği değil, daha çok duygu hatasıdır, üstelik tam olarak kavranması imkânsızdır. Bazen deha ve aptallık öylesine iç içe geçer ki, onları birbirinden ayırmak mümkün olmaz. Üstelik onun üzerine konuşmak başlı başına bir paradoksa neden olur: Aptallık üzerine konuşan biri aptal olmadığını varsayar, böylece kendisini zeki saydığını göstermiş olur, oysa bu da aleni bir aptallık işaretidir. Elbette bir de kitlelerin ve kalabalıkların engellenemez aptallığı söz konusudur. Aptallık, insanlık durumunun bir nevi mütemmim cüzüdür.
  Alman faşizmi gücünün doruğundayken gerçekleştirdiği bu ünlü konuşmasında Musil, benzersiz üslubu ve kusursuz hümoruyla, kendini de temize çekmeden her tür aptallığı ciddiyetle ti’ye alıyordu. Aptallık Üzerine, Nazilerin nefret ettiği ve kitaplarını yasaklattığı Musil’in en sert, aynı zamanda en eğlenceli metinlerinden biri.
  “Gerçek kara mizah, ruhban sınıfını hedef alırken komünistleri de tedirgin etmeli, aptallığı yargılarken bunun içine yazarı da almalıdır.”

  6,90