Robert Frager

Robert Frager, Araştırma - İnceleme, İnsan ve Toplum, İslam kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır. Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Aşktır Asıl Şarap, Kalp Nefs ve Ruh, Kalp, Nefs ve Ruh, Manevi Rehberlik ve Benötesi Psikolojisi Üzerine Yaklaşımlar, Sufi Terapistin Sohbet Günlüğü olarak sayılabilir. Robert Frager kitapları; Gelenek Yayıncılık, Kaknüs Yayınları, Sufi Kitap aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur. Robert Frager tarafından yazılan son kitap "Kalp Nefs ve Ruh", Sufi Kitap tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

  • Kalp, Nefs ve Ruh

    Aşk, tasavvufun özüdür ve aşkın mekânı kalptir.”

    Tasavvufun ele aldığı en önemli kavramlardan olan kalp, nefs ve ruh; günümüz psikoloji ekollerinin en önemlilerinden olan benötesi psikolojinin kurucusu Prof. Dr. Robert Frager’ın kaleminden meraklısıyla buluşuyor. Kalbin arındırılmasını, nefsin terbiye edilmesini ve ruhun tekâmülünü esas alarak bu üç kavramı çeşitli evliya menkıbeleri, hikâyeler, anekdotlar ve ilahiler eşliğinde, birer gelişim haritası sunarak aktaran bu eser, bölüm sonlarında okuruna sunduğu çeşitli gelişim egzersizleri ile de yirmi birinci yüzyılda manevî açlık içinde bulunan ruhlara seslenmeye çalışıyor.

    Birçok mürşid-i kâmilin, dervişin ve mutasavvıfın üzerinde en çok durduğu kavram olan “aşk” kapsamında şekillenen Kalp, Nefs ve Ruh: Tasavvuf Psikolojisinde Gelişim, Denge ve Uyum, aşkın neşet ettiği merci olan kalbin katmanlarını, bu katmanların tasavvuftaki seyr ü sülûk ile aşılan nefsin yedi mertebesinde hangi kısımlara tekabül ettiğinin derûnî boyutlarını detaylı bir şekilde ele alarak, günümüzde eksikliği duyulan manevî rehberliği vurguluyor.

    8,90