Robert B. Cialdini

Kuzey Carolina ve Columbia üniversitelerinde lisans eğitimini tamamladı. Ohio Eyalet Üniversitesi, California Üniversitesi, Annenberg İletişim Fakültesi ve Stanford Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde konuk öğretim görevlisi olarak bulundu.

  • İknanın Psikolojisi

    İknanın Psikolojisi, yaşamın her alanında ikna olma ve ikna etme sürecinin içyüzünü anlatan bir başvuru kitabı. Prof. Robert B. Cialdini’nin, laboratuvar deneyleri ve yaşam deneyimlerinden yola çıkarak yazdığı kitap, tüm dünyada 250 bin okura ulaştı. Cialdini, iş hayatında, ticarette, pazarlamada, günlük yaşamda ve aşkta ikna beceresine sahip olabilme yollarını anlaşılır bir dille anlatıyor. … İknanın Psikolojisi’ni almaya hâlâ ikna olmamış olabilirsiniz. Sizi satın almaya ikna edecek her şey bu kitabın içinde çünkü.

    8,90