Muhsin Demirci

Prof. Dr. Muhsin Demirci 1953 yılında Tortum, Erzurum'da dünyaya gelmiştir. İlk okulu bitirdikten sonra hafızlık yapmış, 1966 yılında Abdurrahman Gürses Hoca'dan tecvid ve tashih-i huruf dersleri almıştır. 1973 yılında Erzurum İmam-Hatip Okulundan, 1978 yılında Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden mezun olmuştur. Bir süre öğretmenlik yapan Muhsin Demirci, 1988 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Muhammed b. Abdirrahman el-İsfahani ve Tefsirdeki Metodu adlı doktora tezini bitirmiştir. 1996 yılında doçent, 2004 yılında profesörlüğe yükselen Muhsin Demirci, M.Ü. İlahiyat Fakültesinde ve Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyeliği görevini yürütmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır.

 • Tefsir Usulü

  Bilindiği gibi Kur’an İslam’ın inanç, ibadet ve ahlak esaslarının yanısıra, dünya ve ahiretle ilgili diğer konularda da aşkın ilkeler koyan yüce bir kitaptır. Bu yüzdendir ki, müslümanlar onun telkin ettiği yüksek idealleri kendilerine rehber edinmişler ve hikmet dolu ifadelerini inceleme konusunda olağanüstü bir gayret ve titizlik göstermişlerdir. Hz.Peygamber s.a.v ile başlayan bu gayretler, sahabilerden tabiilere ve onlardan da daha sonraki nesillere intikal ederek zamanımıza kadar gelmiştir.
  7,90
 • Kur’an ve Tefsir Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru

  Prof. Dr. Muhsin Demirci tarafından hazırlanan bu kitapta,

  * Hz. Âdem’in topraktan, eşi Hz. Havvâ’nın da onun sol kaburga kemiğinden yaratılmış olduğu doğru mu?
  * Hz. Âdem’le eşinin ikamet etmek üzere yerleştirildiği cennet, dünya cenneti mi yoksa âhiret cenneti midir?
  * Allah’a ve âhiret gününe inanıp doğru ve yararlı işler yapmış olan Yahudi ve Hıristiyanlar da cennete gidecekler mi?
  * Kur’an’da eşcinsellikle ilgili bir hüküm var mıdır?
  * Nisâ sûresinin 34. âyetinde geçen kadınları dövme olayının aslı nedir?
  * Hırsıza, Kur’ân’ın öngördüğü el kesme cezasına alternatif ceza verilebilir mi?
  * Darwin’in ortaya atmış olduğu Evrim Teorisi, Kur’an’la çelişir mi?
  * Cinlere de peygamber gönderilmiş midir?
  * Nûh tûfânı, bölgesel mi yoksa tüm yeryüzünü kuşatan bir olay mıdır?
  * Musâ-Hızır kıssasında geçen ve görünürde hiçbir suçu olmayan erkek çocuğun öldürmesinin anlamı nedir?
  * Ye’cûc ve Me’cûc isimli topluluk kimdir?
  * Kur’ân’a göre Hz. Nuh, 950 senelik bir hayat sürmüştür. Bu doğru mudur?
  * “O, yemyeşil ağaçtan sizin için bir ateş çıkarır ve onunla (ateş) yakarsınız” ayetinde geçen yeşil ağaçtan maksat nedir?
  * Kabir azabı var mıdır?
  * İnşikâk-ı kamer (ayın yarılması) olayının aslı nedir?
  * Göz değmesinin (nazarın) İslâmî bakımdan gerçekliği var mıdır?
  * Hz. Peygamber’in göğsünün melekler tarafından açılıp kalbinin yıkanması olarak bilinen “şerh-i sadr” olayı, maddî şekilde mi, yoksa manevi bir yolla mı gerçekleşmiştir?
  * Allah Teâlâ’nın Ebrehe ordusu üzerine gönderdiği Ebâbil kuşlarının mahiyeti nedir?
  * Hz. Peygamber’e sihir yapılmış mıdır?
  * Terörle ilgili olarak Kur’ân ne tür bir ceza öngörmüştür?
  * Kur’ân-ı Kerîm kıssalarının tarihsel gerçekliği var mıdır?
  * Kur’ân ve sünnete göre şefaat var mıdır?
  * Takiyye ne demektir? Müslümanın Müslümana takiyye yapması câiz midir?
  … ve benzeri 88 soruya doyurucu cevaplar yer almaktadır.

  7,90