Paul de Man

Paul de Man, Başvuru Kitapları, Deneme, Diğer kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır. Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Körlük ve İçgörü, Okuma Alegorileri olarak sayılabilir. Paul de Man kitapları; Metis Yayınları, Paradigma Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur. Paul de Man tarafından yazılan son kitap "Körlük ve İçgörü", Metis Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

  • Körlük ve İçgörü Çağdaş Eleştirinin Retoriği Üzerine Denemeler

    Edebiyat eleştirisi alanının yirminci yüzyıldaki en önemli isimlerinden Paul de Man’ın, okumanın problemli yapısına yoğunlaşan, ve edebiyatla ilgilenenlerin birer okur olarak kendi rollerine ilişkin varsayımlarını sorgulayan, geniş etkili ve klasikleşmiş eseri Körlük ve İçgörü nihayet Türkçede.
    De Man bu kitaptaki denemelerinde başka edebiyat kuramcıları gibi doğrudan edebiyat eserlerinden değil, edebiyata bakışlarındaki derinlik herkesçe kabul edilmiş olan eleştirmenlerden hareketle geliştiriyor düşüncesini. Blanchot, Lukács, Poulet, Derrida, Heidegger, Bloom gibi eleştirmenlerin, inceledikleri metinlerin yapısı hakkındaki bulgularının, en başta model olarak kullandıkları genel anlayışla çeliştiğini gösteriyor. Bu yazarların pek de farkında olmadıkları, kör noktalarını oluşturan bu çelişki ve uyuşmazlıkların aslında onları beslediğini, “en iyi içgörülerini, bu içgörülerin çürüttüğü varsayımlara borçlu olduklarını” gösteriyor. Edebiyatla ve edebiyat kuramıyla ilgilenenlerin yanı sıra, beşeri bilim alanlarında çalışan bütün araştırmacıların da dikkatle okuması gereken, zorlu ama zihin açıcı bir klasik.

    7,90