Osman Keskioğlu

Osman Keskioğlu, Biyografiler, Din & Mitoloji, Edebi Eserler kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır. Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Hatemü'l-Enbiya Hz. Muhammed ve Hayatı, Hazret-i Peygamberin Hayatı Siyer-i Nebi, Kur’an-ı Kerim’in Türkçe Açıklaması, Nüzulünden Günümüze Kur'an-ı Kerim Bilgileri, Peygamberler Tarihi olarak sayılabilir. Osman Keskioğlu kitapları; Diyanet İşleri Başkanlığı, Eren Yayıncılık, Serhat Kitabevi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur. Osman Keskioğlu tarafından yazılan son kitap "Kur’an-ı Kerim’in Türkçe Açıklaması", Eren Yayıncılık tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.