Onur Bilge Kula

Onur Bilge Kula, 1954 Kayseri doğumludur. 1965 yılına ilkokulu, 1971 yılında Kayseri Lisesini bitirdikten sonra, 1978 Ankara Üniversitesi ve 1983 yılında Berlin Özgür Üniversitesinden mezun olmuştur. 1986 yılında "Kültürlerarası Eğitim İletişim" çalışması ile yüksek lisansını, "Almanya'da Türk Göçmen Kültürü ve Kültürlerarası Eğitim" çalışması ile de doktorasını tamamlamıştır. 1988 yılında Doçent, 1993 yılında Profesör olan Onur Bilge Kula, 1978-2000 yılları arasında sırası ile Berlin Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesinde görev yapmıştır. Onur Bilge Kula'nın yazıları genellikle Cumhuriyet Bilim Teknik, Tarih ve Toplum, Bilim ve Ütopya dergilerinde yayınlanmıştır. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası Kongre ve Sempozyumlarda çok sayıda bildiri sunmuştur. Onur Bilge Kula, Uluslararası Germanistler Birliği, PEN Yazarlar Derneği, Sosyal Demokrasi Vakfı, BESAM ve Edebiyatçılar Derneği üyesidir.

  • Doğu’dan Batı’ya Aydınlanma

    Düşünüyorum, O Halde Özgürüm!

    “İnsanın özgürlüğünden vazgeçmesi, insan oluşundan vazgeçmesi demektir! Özgür olmamak, bütün haklardan ve yükümlülüklerden vazgeçmedir.”
    Özerkleştirici ve özgürleştirici yeni bir yönelim olan Aydınlanmanın birincil istemi veya kazanımı, dünyanın her yerinde, her insanın akıl ile donatılmış olduğu ve aklını yetkinleştirebileceği ilkesidir. Bir akıl varlığı olan insan, dünyanın her yerinde aklını kullanma cesareti gösterebilir; eleştirel ve öz-eleştirel bir öz-bilinç geliştirebilir.

    8,90