Ömer Dumlu

İsmail Küçükkaya, Araştırma - İnceleme, Diğer Kategoriler, Güncel Konular kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır. Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Biraz Cesaret, Cumhuriyetin İlk Yüzyılı 1923 - 2023, Cumhuriyet’in İlk Yüzyılı (1923 - 2023), Korkma olarak sayılabilir. İsmail Küçükkaya kitapları; Ka Kitap, Kronik Kitap, Postiga Yayınları, Timaş Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur. İsmail Küçükkaya tarafından yazılan son kitap "Biraz Cesaret", Postiga Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

  • Kur’an’da Salah Meselesi

    Eser, bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Girişte, Konulu Tefsir`le ilgili bilgi verilmiştir. Birinci bölümde, Salah kavramının tahlili, Kur`an`daki kullanılışı, salah-fesat ilişkisi ile amel kelimesinin Salahla olan irtibatı üzerinde durulmuş ve salih amel terimi ağırlıklı olarak incelenmiştir. İkinci bölümde, toplumun çekirdeği olan ailenin ıslahından başlamak suretiyle bütün insanlığın düzeltilmesine varıncaya kadar tüm meselelere Kur`an`da nasıl işaret edildiğine ve barış için Kur`an`da kullanılan terimlerin kısaca açıklanmasına çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise iman eden, kendini düzelten, iyi ve güzel davranışları yerine getiren insanlara Kur`an`ın neler verdiği üzerinde durulmuştur.

    3,90