Ömer Nesefi

Necmüddin Ömer Nesefi, Diğer, İslam, İslam Eğitimi kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır. Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Ehli Sünnet Akaidi, Nesefi Akaidi - Tam Metin Kelime Tercüme ve Şerhi, İslam İnancının Temelleri Akaid olarak sayılabilir. Necmüddin Ömer Nesefi kitapları; Bayrak Yayıncılık, İlim Şehri Yayınları, Ravza Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur. Necmüddin Ömer Nesefi tarafından yazılan son kitap "Ehli Sünnet Akaidi", Ravza Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

  • Ehl-i Sünnet Akaidi Nesefi Akidesi Şerhi

    Elinizde ki eserin metni Necmeddin Ömer en- Nesefi (v:537/1142)’ye aittir. Kendisi hanefi fıkıhçı ve kelamcıdır. Tazıldığı tarihten itibaren büyük bir rağbet görmüş ve islam düntasına hızla yayılmış, üzerine elli civarında şerh yazılmıştır. Nesefi Akaidi Osmanlı medreselerindeve Ezher-i Şerif’te asırlar boyunca ders kitabı olarak okutulmuş, günümüzde de islam ülkelerinin çeşitli üniverstelerinde ve daha başka ilim çevrelerinde akaid sahasının ana kitabı olma vasfını korumaktadır. Risalenin en önemli özelliği islam akaidini derli toplu ve öğretici bir tarzda özetlemesi, talebelerin inanç ve fikir yapılarına şekil vermiş olmasıdır.

    7,90