Ömer Nasuhi Bilmen

Ömer Nasuhi Bilmen, 1883 yılında Salahar Köyü / Erzurum da dünyaya gelmiştir. Küçük yaşta babasını kaybetmesi üzerine, Erzurum Ahmediyye Medresesi müderrisi (hocası) ve nakibüleşraf kaymakamı olan amcası Abdürrezzak İlmi Efendi'nin koruması altına girer. Amcasının da vefatından sonra 1908 yılında İstanbul'a giderek derslerine devam eder ve Fatih Medresesi hocalarından Tokatlı Şakir Efendi'den diplomasını alır. Açıklanan sınavı kazanır ve 1912 yılında dersiamlık (medrese hocalığı) diplomasını alır. Arapça ve farsçayı çok iyi bilen Ömer Nasuhi, bu arada Fransızcayı da çeviri yapacak kadar öğrenmiştir. Ömer Nasuhi Bilmen, 1912 yılında Bayezit Medresesi dersiamı olarak çalışmaya başladı. 1913 yılında Fethane-i Ali müsevvid (yazı taslaklarını hazırlayan katip) mülazımlığına atandı ve bir yıl sonra baş mülazımlığa terfi ettirildi. 1915 yılında Heyet-i Te'liffiyye üyesi olan Ömer Nasuhi Bilmen, 1916'da Mahkeme-i Temyiz Şer'iyye Dairesi mümeyyizliğine nakledildiyse de Mayıs 1920'de tekrar Hey'et-i te'lifiyye üyesi oldu. 14 Şubat 1926 yılında İstanbul Müftülüğü müsevvidliğine getirildi, 16 Haziran 1943'de İstanbul Müftüsü olarak atandı. 6 Nisan 1961 yılında da emekli oldu. Ömer Nasuhi Bilmen, İstanbul İmam-Hatip okulunda ve Yüksek İslam enstitüsünde nazarı hukuk ve kelam dersleri verdi. Hayatının sonuna kadar ilmi çalışmalarını sürdüren Ömer Nasuhi, sekiz ciltlik Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meal-i Alisi ve Tefsiri adlı dev eserini emekli olduktan sonra tamamlamıştır. 12 Ekim 1971 yılında İstanbul'da vefat eden Ömer Nasuhi Bilmen, Edirnekapı Sakızağacı Şehitliğinde toprağa verilmiştir. Ömer Nasuhi Bilmen, tarafından kaleme alınan son kitap "Yüksek İslam Ahlakı" Ravza Yayınları tarafından okuyucuların beğenisine sunulmuştur.

 • Büyük İslam İlmihali Cep Boy

  Ülkemizin seçkin din alimlerinden ve Diyanet İşleri eski başkanlarından merhum Ömer Nasuhi Bilmen hocanın meşhur eseri. Yıllardır içerdiği bilgilerle insanımızın dini konularda aydınlanmasını sağlayan bu eser, yeniden gözden geçirildi. Dipnotlarla desteklendi. Teknik tasarımına özen gösterildi. Dili günümüz insanının anlayacağı titizlikle hazırlandı.

  12,90
 • Yüksek İslam Ahlakı

  Ahlâk; huy, tabiat, seciye, insanın manevi nitelikleri, tutum ve davranışları gibi manalara gelir. İslam dininde güzel ahlak sahibi olmanınne denli önemli olduğunu anlamak için Allah Resulü’nün şu buyruğuna dikkat edelim: “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” (Muvatta, Hüsnü’l-Huluk,8)

  4,90
 • Feinheiten des Islamischen Glaubens

  Ömer Nasuhi Bilmens – Feinheiten Islamischen Glaubens

  Islamischer Katechismus 498 Seiten Gebunden / Hardcover Format: 17 x 24,5 cm Beschreibung: Das Buch vermittelt religionsgesetzliche Anweisungen und geschwisterliche Ratschläge, die die Rechtleitung und somit Entlastung derjenigen Muslime zum Ziel haben, die sich am Beispiel des Propheten Muhammad und seiner rechtmäßigen Nachfolger orientieren wollen und den Urteilen der Imame und islamischen Gelehrten großen Wert zusprechen. Daneben verschafft es einen Überblick über die Natur der wichtigsten Glaubensinhalte und geht in aller Kürze auf die Geschichten bedeutender Propheten ein.

  Die Übersetzung ist in einfacher und verständlicher Sprache gehalten.

  Inhalt:

  Glaubenssätze
  Reinheit
  Salat/Gebet
  Sawm/Fasten
  Zakat/Almosensteuer
  Hadsch/Pilgerreise
  Islamische Moral
  Prophetenleben

  17,90