Muhammed Hamidullah

Muhammed Hamidullah, 1908 yılında Haydarabad'da dünyaya gelmiştir. İslam dünyasında tanınmış son dönem hadis bilginlerinden biridir. İlk öğrenimini Haydarabad'da tamamladıktan sonra, yine aynı kentte hukuk fakültesini bitirmiştir. İslami bilimlere ve özellikle siyer ilmine olan merakından dolayı 1936 yılında Paris Üniversitesinde bu konu üzerinde eğitim almıştır. Sonrasında Almanya'nın Tübingen Üniversitesine kaydolarak "Devletlerarası İslam Hukuku" alanında ikinci bir doktora çalışması yapmıştır. Muhammed Hamidullah, 1947 yılında Paris'e taşınmış ve dersler vermeye başlamıştır. 1950'li yıllarda Türkiye'ye gelerek İstanbul üniversitesi Edebiyat ve Hukuk Fakültelerinde ve İzmir, Ankara, Konya Üniversitelerinde dersler vermiştir. 19 Aralık 2002 yılında Florida, ABD'de de hayatını kaybetmiştir.

 • Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed

  Hz. Peygamberin hayatına ilişkin dünyada pek çok dilde, yazarları ister dost ister düşman olsun, binlerce kitap vardır. Bunların hepsi, kendi dinlerine rakip olmasına bağlı olarak onu sevmeseler bile, Hz. Muhammed’in çok büyük bir insan olduğu konusunda hemfikirledir. Kasıtlı olarak onu yanlış tanıtan ve anlatanlar -ki sayıları hiç az değildir- aslında dolaylı olarak ona saygı göstermektedirler. Onu yanlış tanıtmalarının tek sebebi onun hakkında doğruları söyleyince kendi taraftarlarını kaybedeceklerinden korkmalarıdır. Bu insanlar günümüzde de hala insanların İslam’ı kabul etmesini engellemek amacıyla onun hakkında uydurma hikayeler anlatmaktadırlar. Bu durumun şaşırtıcı olan yanı ise, modern Batının elindeki basın, radyo-televizyon, sinema gibi imkan ve araçlara rağmen Hz. Muhammed’in şahsıyla ilgili yapılan anti-propagandanın amacına beklendiği gibi ulaşamamış olmasıdır.
  Müslümanların da Hıristiyanlar ve misyonerlerle aynı kaynak ve araçlara sahip olmaları durumunda neler olabileceğini bilmiyoruz ama bildiğimiz, İslam’ın hem Hıristiyan dünyada hem de komünist Batıda müthiş bir hızla yayılmakta

  6,90
 • Hz. Peygamber’in Savaşları

  İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in (ona selam olsun) yönettiği savaşlar, geçmişin ve günümüzün diğer birçok savaşı arasında en çarpıcı, en ileri ve en insani olanıdır.

  Kendi konuşlandırdığı asker sayısının üç katı, hatta kimi zaman on iki katı ve daha fazla sayıda düşmanla savaşmış ve her zaman fiilen zafer kazanmıştır. Onun “imparatorluğu”, küçük bir Şehir-Devlet’in kimi caddelerinden ibaret olarak başlamış, başlangıçta şehrin tamamı ona katılmamıştı ortalama olarak günde 830 kilometre karelik bir oranla genişlemiş ve on yıl süren siyasal çalışmadan sonra, son nefesini verdiği sırada 3 milyon kilometre kareden fazla bir alana yayılmıştı.

  7,90