Muhammed Ali Kutub

  • İman ve İnkar Aynasında İki Kadın Portresi

    “Hakikati inkara şartlanmış olanlara gelince, Allah, Nuh’un karısı ile Lut’un karısının kıssalarını örnek getirmektedir: Onlar iki dürüst ve erdemli kulumuzun nikahı altında idiler, ama kocalarına ihanet etmişlerdi; ve bu iki kadına Hesap Günü: “Haydi bütün öteki günahkarlarla birlikte ateşe girin!” denildiğinde iki kocanın da onlara bir faydası dokunmayacaktır! İmana ermiş olanlara da Allah, Firavun’un karısının kıssasını örnek getirmiştir, ki o, “Ey Rabbim!”diye yalvarmıştı, “senin katında olan cennette benim için bir köşk inşa et, beni Firavun’dan ve yaptıklarından koru ve beni şu zalim halkın elinden kurtar.” Ve İmran’ın kızı Meryem’in kıssasını Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşıyanların diğer bir örneği yaptık: O iffetini korumuştu, bunun üzerine Biz onun rahmindekine ruhumuzdan üflemiştik, ve Meryem Rabbinin sözlerinin ve böylece, vahyettiklerinin doğruluğunu kabul etmiş ve samimiyetle bağlananlardan biri olmuştu.” Kur’an 66/10-12

    5,90
  • Hanım Sahabiler

    Hz.Hatice (r.anha) ilk kez vahiyle tanışıp Cebrail (a.s) ile karşılaşan, iç aleminde ürperti, heyecan, endişe duyan Hz.Peygamber’i (s.a.v) sakinleştirip destekleyen, engin kalbi ile onu kucaklayan, bütün bunların şeytani değil rahmani olduğunu izah eden ve ‘senin davana inanıyoruz’ diyen ilk müslümandır.

    5,90