Mesut Karaşahan

Mesut Karaşahan, Araştırma - İnceleme, Diğer, Din Felsefesi kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır. Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Irkçılık Cehennemi, Seni Demokrat Yapacaklar, Terörün Efendileri, Totaliterizmin Sefaleti, Yeryüzünde Cennetinin Sonbaharı olarak sayılabilir. Mesut Karaşahan kitapları; Beyan Yayınları, Pınar Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur. Mesut Karaşahan tarafından yazılan son kitap "Totaliterizmin Sefaleti", Beyan Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

  • Irkçılık Cehennemi

    Avrupa kaynaklı ırkçılık; sömürgeciliğin, emperyalizmin, soykırım hareketlerinin, kapitalimin, liberal ekonomik modellerin ve nihayet aşırı tüketim, israf ve konfora dayalı modern Batılı hayata tarzının ideolojisidir. Irkçılık ideolojisi gereği, insanların deri rengi veya kafatası yapısından yola çıkarak yetenekleri, eğilimleri ve davranış biçimleri belirlenmeye çalışıldı. Rudyard Kipling’in yücelttiği “beyza adamın yükü”nü kavramaktan aciz, onun uygarlaştırma çabasına karşı koyan “vahşi” ve “yarı şeytan” topluluklar, ortadan kaldırılması gereken hilkat garibeleri olarak muamele gördü insanlar.

    İşte Güney Afrika’nın yerli insanları bu gerçeği, bütün bu farklı aşamalarda alttan alta işleyen, hemen hiç kesitiye uğramayan bir ırkçı damarın varlığını bizzat yaşayarak öğrendi. Güney Afrika’da apartheid öncesinde, esnasında ve sonrasında yaşananalar bunun en çarpıcı örneliğini sunar.

    7,90