İmam Şafii

İmam Şafii, Hicri 150/Miladi 767 yılında Filistin'in Gazze şehrinde doğmuştur. Küçük yaşta babasını kaybeder ve annesi onu alarak Mekke'ye gitmeye karar verir. Mekke'de küçük yaşta kendisini ilme veren İmam Şafii, yedi yaşında Kur'an-ı Kerim'i, on yaşında da İmam Malik'in el-Muvatta adlı hadis kitabını ezberlemiş ve on beş yaşında fetva verecek bir seviyeye ulaşmıştır. Birçok alimden hadis okumuş, Hicaz Fıkhını öğrenmiş olan İmam Şafii, çalışmak zorunda olduğu için bir süre Yemen'e gitmiş, orada kendisine resmi bir iş bulmuştur. İmam Şafii MS 20 Ocak 820 yılında Fustat Mısır'da hayatını kaybetti.

  • Sünnet Müdafaası

    Eserde, ikinci yüzyıl ilim hareketlerini karakteristik bir örneği oluşturularak sünnet, hadis, haberi vahid, kıyas ve icma konularında okuyuculara adeta bir dönemin kodları veriliyor. Büyük İmam’ın meseleye bakış açısı ve muhataplarına verdiği zeki ve bilgece cevaplar, hadis inkarcılığı ve sünnetin vahiy ile ilişkisini red eden çevrelere karşı verilen bir manifesto niteliğindedir. Kitapta ayrıcı İmam Şafii’nin hayatını anlatan kısa bir makale ile bu alanda daha önce yazmış olduğu başka bir eserin konuyla ilgili bölümünün tercümesine de yer veriliyor.

    4,49
Open chat
Size nasıl yardımcı olabiliriz?