İbrahim Sarıçam

  • Hz. Ömer

    Hz. Ömer, renkli kişiliğiyle ilk dönem İslam tarihinin en önde gelen şahsiyetleri arasında yer almıştır. Hz. Ömer döneminde iç politikada devletin kurumsallaşmasında ciddi gelişmeler yaşanırken, dış politikada ise İslam coğrafyası, Doğu, Kuzey, batı ve Güney istikametinde çok hızlı bir şekilde genişlemiştir. Hz. Ömer’in hayatına ve şahsiyetine ayrılan bu çalışma, onun hilafetine kadarki hayatını, hilafet dönemini ve kişiliğini veciz bir şekilde ele almaktadır

    6,79
  • Hz. Osman

    İslâmî davetin ilk safhasında Hz. Ebû Bekir’in delâletiyle Resûlullah’ın yanına giderek Müslüman olan Hz. Osman, ilk on Müslüman arasında yer almaktadır. Eserde geçen ifade ile; “Hz. Osman ibadete düşkün, geceleri ibadet gündüzleri oruçla geçen, namazdaki huşû ile tanınan, aynı zamanda ilim ve takva ehli bir şahsiyetti.” Hz. Osman’ın hayatına ve şahsiyetine ayrılmış olan bu çalışma; ilk bölümde kabilesine ve ailesine dair bilgiler de aktarılacak şekilde hilafetine kadarki hayatını, ikinci bölümde fetihler ve döneminde yürüttüğü çalışmaları aktarılacak şekilde hilafeti dönemini, üçüncü bölümde ise kişilik özelliklerini ve rivayetlerini kapsamaktadır.

    5,64
Open chat
Size nasıl yardımcı olabiliriz?