İbn Kayyım El-Cevziyye

( d. 29 Ocak 1292 - ö. 16 Eylül 1350 ), Öğrenim hayatına babasından aldığı derslerle başlayan İbn Kayyim El Cezviyye, Dımaşk’ta dünyaya geldi. Yaşadığı dönemde tefsir ve fıkıh üzerine çalışmalar yaptı. Hocası İbn Teymiyye’nin izinden giderek Hanbeli mezhebine uygun olarak eserlerini kaleme aldı. Kitaplarında adalet ve toplum yararı niyetine dini, içtimai ıslah çalışmalarında bulundu. Kendisinden sonra gelen Mevdudi, Muhammed Abduh gibi isimleri etkilemiştir. Zadu'l Mead, Tıbbu’n Nebevi, Nefis Terbiyesi, Kur’an ve Sünnete Göre Çocuk Ahkamı gibi kitapları en çok bilinen eserler arasındadır.

  • Mevzu Hadisleri Sahihlerden Ayıklama Rehberi

    İlim talibinden beklenen, şuurlu ve basiretli biri olması için mevzu hadislere dair kitaplara çok bakması ve iyice gözden geçirmesidir. Çünkü bu kitaplara tekrar tekrar bakmak mevzu hadislerden daha çok sakınmasını ve daha fazla uzaklaşmasını sağlar. İlim talibi, bu yönüyle mevzu hadis kitaplarına bakmaya her zaman muhtaçtır. Elinizdeki kitap, mevzu hadisler alanında telif edilen en güzel, küçük hacmine rağmen en çok bilgi içerenlerden, senedine bakmaksızın hadisi anlamaya yönelik en çok kaideyi barındıran kitaplardandır. Ey ilim yolcusu, sünnet-i seniyye konusunda muhtaç olduğun yolunu aydınlatacak kandil, işte bu kitaptır. Ta ki okuyup sırat-ı müstakim üzere daim olasın.

    7,94
Open chat
Size nasıl yardımcı olabiliriz?