İbn Hacer el-Askalani

İbn Hacer El-Askalani, 18 Şubat 1372 yılında Mısır'ın Kahire şehri yakınlarında dünyaya gelmiştir. Küçük yaşta anne ve babasını kaybetmiş eğitimini babasının dostları üstlenmiştir. 9 yaşında hafız olmuştur. 12 yaşında ise babasının bir dostu ile Mekke'ye gitmiştir. İbn Hacer El-Askalani, Mekke'de hadis derslerinin yanı sıra fıkıh, Arapça ve matematik dersleri almıştır. 20 yaşından sonra seyahat ederek gittiği şehirlerdeki bilginlerle görüşerek ilmini arttırmış ve tekrar memleketi Mısır'a dönmüş ve Mısır sultanının görevlendirmesi ile Diyarbakır'a kadı olarak gitmiştir. İbn Hacer El-Askalani, asıl uğraşı olan hadisin yanı sıra, fıkıh ve fıkıh usulü, tefsir, lügat, edebiyat ve tarihle de meşgul olmuş Mısırlı hadis alimidir.

  • Hadis Usulü

    İbn Hacer el-Askalânî’ye ait olan bu güzel eser hadis ıstılahlarıyla ilgili en kısa ve temel eserlerden biridir. İbn Hacer’in hadis âlimlerinin yanındaki otoritesinin tartışılmaz olduğu bir gerçektir. Biz de böyle bir âlimin hadis usulüyle ilgili kaleme aldığı bu eseri Türkçe’ye tercüme etmek suretiyle, bu yola girmek isteyenlere veya bu ilmi merak edenlere yardımcı olmak istedik.

    Eserin diğer hadis usulü kitaplarından farkı, eserde detaya girmeden herkesin anlayabileceği şekilde konuların tasnif edilmiş ve kısa ve öz olarak anlatılmaya çalışılmış olmasıdır. “Nuhbe” öz, çekirdek demektir. İbn Hacer esere vermiş olduğu isme göre hadis usulünün özünü ortaya koymuştur.

    10,24
Open chat
Size nasıl yardımcı olabiliriz?