Erhan Çifci

Erhan Çifci, Araştırma - İnceleme, Osmanlı Tarihi, Tarih kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır. Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Hayatım, Kazım Karabekir - İttihat ve Terakki Cemiyeti, Kutü'l-Amare: Kut Almış Ordunun Zaferi, İdealist ittihatçı Bir Muallim: Selim Sırrı Tarcan, Şark Cephesi'nden Kore'ye Bir Türk Generali olarak sayılabilir. Erhan Çifci kitapları; Akıl Fikir Yayınları, Dergah Yayınları, Kronik Kitap, Timaş Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur. Erhan Çifci tarafından yazılan son kitap "Kazım Karabekir - İttihat ve Terakki Cemiyeti", Kronik Kitap tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

 • Kutü’l-Amare & Kut Almış Ordunun Zaferi

  Birinci Dünya Savaşı’nın en önemli cephelerinden biri hiç şüphesiz Irak Cephesi’dir. Bu cephenin en stratejik kazanımı ise “yenilmezlikleriyle” nam salmış İngilizlere karşı elde edilen Kutü’l-Amare Zaferi’dir. Osmanlılar açısından bu önemli zafer büyük bir moral kaynağı olmuş, elverişsiz koşullara ve yetersiz kaynaklara rağmen İngilizlerin inadını sebatla kırmayı başarmışlardır.

  • I. Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi’nin, dolayısıyla Kutü’l-Amare kuşatmasının önemi nedir?

  • Irak Cephesi’ndeki muharebelerin yapıldığı coğrafya askerî anlamda hangi özelliklere sahipti?

  • İngiliz ve Osmanlı ordusunun bu cephedeki askerî/sosyal durumu kuşatmadan önce ve sonra nasıldı?

  • Kutü’l-Amare kuşatması hangi koşullar altında, nasıl cereyan etti?

  • Zafer öncesinde Osmanlı Kıtaatı Kumandanı Halil Kut Paşa, İngiliz Kuvvetleri Kumandanı General Charles Townshend’e gönderdiği mektupta neler yazıyordu?

  • İngilizler, esirleri mukabilinde Halil Kut Paşa’ya rüşvet teklif etmişler miydi?

  • Zafer sonrasında yerli ve yabancı basında ne tür haberler yayımlandı?

  Askerî tarih alanında yaptığı çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken araştırmacı/yazar Erhan Çifci Kut Almış Bir Ordunun Zaferi/Kutü’l-Amare adını verdiği bu eseriyle; muharebeyi hazırlayan fiziki/sosyal koşulları, her iki tarafın savaşın seyrini değiştiren aktörlerini, savaşın safha safha, nasıl cereyan ettiğini ve sonuçlarını bir film senaryosu tadında kaleme almıştır. Çifci çoğu ilk kez bu eserde yayınlanacak haritalar, belgeler ve fotoğraflar eşliğinde muharebenin her safhasını konuyla alakalı yerli/yabancı pek çok kaynağı mukayeseli biçimde gözden geçirip, hamasetten uzak ve objektif bir bakış açısıyla yazarak bu alandaki önemli boşluğu doldurmuştur.

  9,09
Open chat
Size nasıl yardımcı olabiliriz?