Ahmet Özel

İlahiyatçı yazar Ahmet Özel, 14 Şubat 1952 yılında Taşlıçay, Ağrı'da dünyaya gelmiştir. İlk tahsilini Taşlıçay ve Ağrı'da yapmıştır. 1966-1972 yılları arasında Erzurum İmam-Hatip okulundan ve 1972-1977 yılları arasında İslami İlimler Fakültesinden mezun olmuştur. 1982 yılında aynı fakültede İslam Hukuku dalında hazırladığı tez ile doktor unvanı alan Ahmet Özel, 1978-1985 yılları arasında sırası ile Antalya müftü yardımcılığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı Antalya Eğitim Merkezi Fıkıh öğretmenliği görevlerinde bulunmuştur. Ocak 1985 yılından beri çalışmakta olduğu Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Genel Müdürlüğünde İslam Hukuku İlim heyeti başkanlığı ve genel müdür yardımcılığı yapmış, 1995 yılında doçent olmuştur. Ahmet Özel, halen İslam Araştırmaları Merkezinde İnceleme Kurulu ve Danışma Kurulu üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

  • İmam Ebu Hanife ve Hanefi Mezhebi

    …Kazakistan Cumhuriyetinde 2015 yılının “Ebû Hanife Yılı” olarak ilan edilmesi münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığınca Ebû Hanife ve mezhebi hakkında bir el kitabı hazırlanmasının istenmesi üzerine bu eser vücut buldu. Daha önce Ebû Hanife, hoca ve talebeleri ile mezhep literatürü hakkında hazırlamış bulunduğum mâlûmat tekrar gözden geçirilerek güncellenmiş; mezhebin ortaya çıkışı, yayılışı ve coğrafyası, hüküm çıkarma usûlü, mezhep literatüründe yer alan bazı temel kavramlar eklenmiştir. Bir el kitabı olarak bu çalışmada derli toplu ve özlü bir bilgi verilmesi amaçlandığından Ebû Hanife’nin hayatı ve şahsiyetiyle ilgili ayrıntılara yer verilmemiş, özellikle başta itikadî ve siyasî olmak üzere düşünceleri ve mezhep usûlûyle ilgili teorik teferruata ve tartışmalara girilmeyip gerekli görülen yerlerde daha fazla bilgi için kaynaklara atıfla yetinilmiştir…

    4,49
Open chat
Size nasıl yardımcı olabiliriz?