Charles Taylor

Charles Taylor, Ahlak Felsefesi, Azınlıklar & Etnik Gruplar, Diğer kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır. Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Benliğin Kaynakları, Laiklik ve İnanç Özgürlüğü, Modern Toplumsal Tahayyüller, Modernliğin Sıkıntıları, Seküler Çağ, Çokkültürcülük Tanınma Politikası olarak sayılabilir. Charles Taylor kitapları; Ayrıntı Yayınları, İş Bankası Kültür Yayınları, İskenderiye Yayınları, Küre Yayınları, Metis Yayınları, Yapı Kredi Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur. Charles Taylor tarafından yazılan son kitap "Laiklik ve İnanç Özgürlüğü", İskenderiye Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

 • Seküler Çağ

  Kitabın odak noktası, kamusal kurumlarda dinin rolü ve dini inançların hayatımızda ne kadar yer kapladığı değil, tüm bunlardaki değişimi mümkün kılan koşullar.
  (Jonathan Derbyshire, Philosopher’s Magazine)

  Bu Charles Taylor’ın gerçekten büyük önem taşıyan, çığır açan bir kitabı, çünkü burada, tüm sekülarizm tartışmasını yeni bir kalıba dökmeyi başarıyor. Yaşadığım süre içerisinde yazılmış en önemli kitaplardan biri . (Robert N. Bellah)
  Tanrı’ya, hatta belirli bir dine inanmamanın neredeyse imkânsız olduğu zamanlardan, dini inanışların “bireysel tercih” olarak görüldüğü ve akılcılaştırılmak zorunda hissedildiği günümüze nasıl geldik?

  2007’de yayımlandığı günden bu yana dünya çapında büyük ses getirmiş ve Templeton ödülünü kazanmış olan Seküler Çağ ’da Charles Taylor, beş yüzyıla yayılmış sekülerleşme sürecini anlamak için modern bilimin doğuşuyla kaybedilen şeylere değil, bu bilimi mümkün kılan “toplumsal tahayyüldeki” değişimlere bakmamız gerektiğini söylüyor.

  Taylor Batı kültür tarihinin bu uzun kesitini olağanüstü bir incelikle yansıtırken, bir yandan da günümüz koşullarında, aşkın bir varlıkla bağlantılı bir hayatın olanakları üzerine felsefi bir tartışmaya girişiyor.

  16,89
Open chat
Size nasıl yardımcı olabiliriz?