Prof. Dr. Cahid Baltacı

Cahid Baltacı, Araştırma - İnceleme, İslam, Osmanlı Tarihi kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır. Başlıca kitapları alfabetik sırayla; 15 - 16. Yüzyıllarda Osmanlı Medreseleri 2, 15-16. Yüzyıllarda Osmanlı Medreseleri (2. Cilt Takım), 15.-16. Yüzyıllarda Osmanlı Medreseleri Cilt: 1, Tasavvuf Lügatı olarak sayılabilir. Cahid Baltacı kitapları; Gelenek Yayıncılık, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur. Cahid Baltacı tarafından yazılan son kitap "15.-16. Yüzyıllarda Osmanlı Medreseleri Cilt: 1", Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı tarafından okurların beğenisine sunulmuştur

  • İslam Medeniyeti Tarihi

    İslam Medeniyeti konusunda gerek Müslümanlar gerekse müsteşriklerin yazdıkları birçok eser vardır. Ancak bu çalışmalar, istisnalar bir yana genelde bütünü kavrayıcı bir bakışla kaleme alınmamıştır. Bunların birçoğu, İslam Medeniyeti’nin bir veya birkaç yönünü işlemekle iktifa etmişlerdir. Bunlar arasında özelikle müsteşriklerin peşin hükümlü yaklaşımları da göz önüne alındığında İslam Medeniyeti konusunda objektif, bütüncül ve müdellel bir tarihe olan ihtiyaç daha da öne çıkmaktadır.

    Belirttiğimiz bu üç prensibe sadakatle ortaya koymaya çalıştığımız eserimizde İslam Medeniyeti’nin birçok konusu üzerinde durulmak suretiyle bir medeniyet tarihi şablonu ortaya konulmaya çalışılmış, İslam Medeniyeti hakkında toplu bir bilgi verilmiş ve eserde yer alan her bir konunun bir ihtisası gerektirdiğinin bilinci ile konular miktar-ı kâfide yazıya dökülmüştür.

    10,90