Bağdatlı Abdurrahman Efendi

  • Brezilya’da İlk Müslümanlar Brezilya Seyahatnamesi

    Brezilya Sehatnamesi, Osmanlı’nın o güne kadar varlığından haberdar olmadığı bir dünya keşfinin ve bu dünyayı yeniden biçimlendirme çabalarının hikayesidir. Hikaye, tam yüz kırk yıl önce Osmanlı’nın iki savaş gemisinin Basra Körfezi’ne giderken fırtınaya yakalanarak Amerika kıt’asına, Brezilya sahillerine sürüklenmesiyle başlar. Hikayenin kahramanı Bağdatlı Abdurrahman Efendi, bu gemilerden birinin imamıdır. Brezilya Seyahatnamesi küçüklüğüne karşın, varlığı günümüzde bile resmen kabul edilmeyen Brezilya Müslüman toplumunun tarihsel serüveninin bir dönemine ışık tutması nedeniyle ilginç bir eserdir. Ayrıcı, bu gerçeğin neredeyse tek yazılı belgesi niteliğini taşıması da o ölçüde önemlidir.

    5,64
Open chat
Size nasıl yardımcı olabiliriz?