Prof. Dr. Ahmet Lütfi Kazancı

Ahmet Lütfi Kazancı, 1 Ağustos 1936 yılında Çorum'da dünyaya geldi. İslam tarihçisi ve romancısı olarak bilinmektedir. İlk ve orta öğrenimini Çorum İmam Hatip Okulu'nda yapmıştır. 1960 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü bitirmiştir. Bir süre Çorum ve Isparta'da Cami imamlığı yapmıştır. Ayrıca imam hatip liselerinde öğretmen olarak çalıştı. 1970 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde asistan olarak çalışmıştı. Yüksek lisansını yine Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yapmıştır. 1991 yılında, İslam Tarihi konusunda Doçent, 1999 yılında ise Profesör unvanını almıştır. Çalışmalarını Uludağ Üniversitesi İlahiyat fakültesinde yapmaktadır.

  • İslam Akaidi

    Rasullullah efendimiz (s.a.v), Allah’ın en son ve en mükemmel dinini tebliğ etmiştir. Ancak o, ashabına İslam Dinini, özel bölümler halinde (yani, bugün size namazın vaciblerini anlatacağım, bu hünkü konumuz abdest ile ilgili olacaktır. Abdestin farzları, sünnetleri ve mekruhlarını göstereceğim…şeklinde) takdim etmemiştir. Hıra dağında indirilen ilk beş ayetten itibaren son nefesini verdiği güne kadar, iman, ibadet, ahlak…konularını birbirine girift halde sunmuş, islamı bir bütün halinde vermiş ve sonunda da gerçekanlamıyla ve şüphesiz Yüce Rabb’imizin yardımlarıyla başarılı omuştur. Ashabın islam dinini, kendilerinden sonra gelen insanlara tebliğ ve talimi de öyledir. İhtiyaç oldukça, soruldukça anlatmışlar, Hz. Peygamberin usulünü devam ettirmişlerdir. Ancak daha sonraları müslümanların diğer milletlerle ve çeşitli ilimlerle teması neticesi olarak islam Dinine ait bilgiler bölümler halinde, belli bir program dahilinde verilir olmuştur.

    5,90