Yayıncı Hakkında

Publisher Picture

Mevsimler Yayınevi

Mevsimler Kitap, millî kültürümüzün ve insanlık kültürünün evrensel değerlerini beraberce önemseyen bir yaklaşımla; eğitim, kültür, sanat, tarih, edebiyat, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve diğer alanlarda eserler yayımlamayı, bunların yurt içi ve yurt dışında dağıtım ve satışını yapmayı, yine yurt içi ve yurt dışında fuar ve sergilere katılmayı; edebî eserler, araştırmalar, tarih, sanat vs. ile ilgili kitaplar telif ve tercüme ettirmeyi ve yayımlamayı, özgün projeler geliştirmeyi ve bu yolla ülkemizdeki entelektüel, sosyal ve kültürel sermayenin gelişimine katkı sağlamayı amaçlamakta ve bu yolda faaliyetlerini sürdürmektedir.