Komisyon

 • Kur’an’dan Öğütler (2 Cilt takım)

  Kur`an, insanlığın ufkunda bir ışık gibi yanan ve her dönemde insanların yollarını, kalplerini ve gönüllerini aydınlatan bir meşaledir. Kur`an, bize kendimizi hikmet aynasında görmemiz ve Rabbimizi tanımamız için rehberlik eden, var oluşun ve hayatın anlamını gösteren aklın ve gönlün şifa kaynağı, ilim ve irfan menbaı, dünya ve ahiret mutluluğunun kılavuzu ve yol haritasıdır. O, okunmak, anlaşılmak ve getirdiği evrensel mesaj özümsenmek, içselleştirilmek için gönderilmiştir. Bu itibarla sadece okumayı öğrenmekle ve okumakla yetinilmeyip içeriğinin de bilinmesi, Kur`an`ın ne anlatığının kavranılması, hatta onun kendi hayatımıza da yansıtılması gerekir.

  6,90
 • İslam Ahlakı & Temel Konular Güncel Yorumlar

  İslam ahlakının temel kaynağı Kur’an-ı Kerim ve onun tebliğcisi Hz. Peygamber’in sünnetidir. Hem dinî hem de dünyevi hayata dair genel bir çerçeve çizen, bunların ameli kurallarını belirleyen ve insanın ahlaki mahiyetine dair dengeli bir yaklaşım sergileyen bu iki kaynak, daha sonraki dönemlerde İslam ahlakçılannın ahlak anlayışlarını da şekillendirmiştir. Çok erken dönemlerden itibaren genel olarak ahlaka veya onun özel konularına dair eserler telif edilmiş ve İslam ahlakı İslam kültür tarihinin en zengin alanlarından biri haline gelmiştir.
  Günümüz insanının ahlak alanında gerek yerel gerekse evrensel açıdan çok çeşitli problemlerle karşı karşıya bulunduğu aşikardır. Benzer şekilde ahlaki endişelerin giderek arttığı toplumumuzda bu nedenle ahlaki sorunlar ve çözümlerine dair çalışmalar büyük ivme kazanmıştır. Bu çerçevede çok sayıda eser kaleme alınarak geniş kitlelere ulaştırılmaya çalışılmıştır.
  Elinizdeki bu eser, alanında uzman bir heyet tarafından hazırlanmıştır. Eserde “İslam Ahlakı” başlığı adı altında sahanın kapsamına giren meseleler anlaşılır bir dille ortaya konmaya çalışılmış, bu çerçevede alt başlıklar içerisinde belli konular detaylı bir şekilde açıklanarak meselelerin daha sistematik bir usulle anlatılması sağlanmıştır.

  4,90